Iedereen veilig en gezond uit en thuis

Iedereen veilig en gezond uit en thuis. Daar staan wij voor bij Strukton (Rail). Veilig en gezond werken is van levensbelang voor onze medewerkers, leveranciers, partners en de omgeving.

7 dagen per week en 24 uur per dag. Dat betekent dat alle aspecten van de veiligheid, gezondheid en uitvoering in de instructie aan de orde komen. Wij benaderen veiligheid op één en dezelfde wijze, door het hele land heen en binnen alle bedrijfsonderdelen en afdelingen, binnen en buiten.

Veiligheid heeft een hoge prioriteit in het bedrijf en wij investeren hier continu in. Wij trainen medewerkers en leveranciers op het gebied van veiligheidsbewustzijn en in het sturen en coachen op kwaliteit en veiligheid. Ook werken wij steeds aan het verder verbeteren van de werkprocessen en systemen om nog veiliger te kunnen werken.

Veilig samen

Wij nemen deel aan diverse branchebrede samenwerkingen en overlegvormen die veiligheid in de spoorbranche bevorderen. Voorbeelden zijn: Afvaardiging in het bestuur van railAlert, actieve deelname in diverse werkkamers van railAlert, overleggen tussen ProRail als spoorbeheerder en de spooraannemers (zoals het Strategisch Platform Overleg, het Operationeel Platform Overleg, het KKR (brancheoverleg erkende kabelaannemers), het TWAS en het TVMS (technisch vakmanschap)). Daarnaast is Strukton mede-initiatiefnemer van de Duurzame Leverancier en van de Governance Code Veiligheid in de Bouw die de gehele bouwbranche omvat.

Om te zorgen dat iedereen veilig en gezond uit en thuis komt zijn dragen wij onze veiligheidsmissie uit. Deze geldt voor alle medewerkers van Strukton. Wij zetten diverse veiligheidsprogramma’s en -acties in om invulling te geven aan deze missie.

Relevante verhalen

Artikel

Ons mobiliteitsbeleid rust op drie pijlers: veiligheid, elektrificering én digitaal overleggen

Lees meer
Lees meer over Ons mobiliteitsbeleid rust op drie pijlers: veiligheid, elektrificering én digitaal overleggen

Artikel

Minder sjouwen door andere gewichtenpakketten

Lees meer
Lees meer over Minder sjouwen door andere gewichtenpakketten

Artikel

Afstand bedienbare kortsluiter voor veilig werken aan de bovenleiding

Lees meer
Lees meer over Afstand bedienbare kortsluiter voor veilig werken aan de bovenleiding

Artikel

Veiligheid in Aanbesteding – Begin op tijd met voorbereidingen

Lees meer
Lees meer over Veiligheid in Aanbesteding – Begin op tijd met voorbereidingen

Artikel

Hoger veiligheidsniveau met Skyrailer 400

Lees meer
Lees meer over Hoger veiligheidsniveau met Skyrailer 400

Artikel

Op het spoor gaat veiligheid voor alles

Lees meer
Lees meer over Op het spoor gaat veiligheid voor alles

Downloads

Safety Alerts

Naar aanleiding van een incident of actuele situatie kan een waarschuwing uitgegeven worden. Er wordt dan aandacht gevraagd voor een concreet veiligheidsissue door snel informatie te verstrekken. Een Safety Alert geeft een goed beeld van wat er zich heeft afgespeeld en geeft tips om scherp en alert te zijn op de ontstane situatie.

Safety alerts – 2023

Alert – Regelgeving in- en uitzetten van railwegvoertuigen

Safety alerts – 2022

Alert – Heikraan valt van ponton

Safety alerts – 2021

Alert – Gevaarlijke situatie in onderstation

Alert – Elektrisering door blikseminslag

Alert – Gevaarlijke situatie onderstations

Alert – geklapte voorspankop

Alert – Bout valt uit heistelling

Alert – Aantreffen verdacht explosief

Alert – Aanrijdrisico bij rijdend materieel en voertuigen (BAM)

Safety alerts – 2020

Alert – Coronavirus

Alert – Afscherming valgevaar onveilig

Alert – Brandwond door desinfectiemiddel

Alert – Verreiker gekanteld

Alert – Vinger bekneld bij hijswerk

Factsheets

Een factsheet (feitenoverzicht) stellen we op nadat er een ongeval met verzuim heeft plaatsgevonden. Een factsheet is gebaseerd op de feiten die binnen 24 uur nadat het voorval heeft plaatsgevonden bekend zijn. Hiermee informeren wij de hele organisatie over het incident. Het uiteindelijke onderzoek vindt plaats met een feiten- en/of incidentenrapportage.

Factsheets 2023

Ongeval met verzuim 1

Ongeval met verzuim 2

Ongeval met verzuim 3

Ongeval met verzuim 4

Ongeval met verzuim 5

Ongeval met verzuim 6

Ongeval met verzuim 7

Factsheets 2022

Ongeval met verzuim 1

Ongeval met verzuim 2

Ongeval met veruim 3

Ongeval met verzuim 4

Ongeval met verzuim 5

Ongeval met verzuim 6

Ongeval met verzuim 7

Ongeval met verzuim 8

Ongeval met verzuim 9

Ongeval met verzuim 10

Factsheets 2021

Ongeval met verzuim 1

Ongeval met verzuim 2

Ongeval met verzuim 3

Ongeval met verzuim 4

Ongeval met verzuim 5

Ongeval met verzuim 6

Ongeval met verzuim 7

Ongeval met verzuim 8

Ongeval met verzuim 9

Factsheets 2020

Ongeval met verzuim 1

Ongeval met verzuim 2

Ongeval met verzuim 3

Ongeval met verzuim 4

Ongeval met verzuim 5

Ongeval met verzuim 6

Ongeval met verzuim 7

Ongeval met verzuim 8

Ongeval met verzuim 9

Ongeval met verzuim 10

Ongeval met verzuim 11

Ongeval met verzuim 12

V&G gedragsprofielen

Ons gedrag op het gebied van veiligheid en gezondheid heeft topprioriteit. We hanteren daarom V&G gedragsprofielen, die we baseren op de verbetercyclus Plan, Do, Check, Act. Hiermee maak je immers steeds de stap van ‘iets constateren’ naar proactief actie ondernemen en te verbeteren.

V&G gedragsprofiel uitvoering

V&G gedragsprofiel voorbereiding

V&G gedragsprofiel (project)management

V&G gedragsprofiel commercie en verwerving

V&G gedragsprofiel business support / finance