Samen bouwen aan een duurzame toekomst

Met onze partners dragen wij bij aan veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid van spoorvervoer. Duurzaam en veilig.

test

Duurzaam: onze ambitie

Wij zijn trots op onze maatschappelijke rol in het creëren en onderhouden van veilige en bereikbare infrastructuur en een duurzame leefomgeving. Maar, onze sector heeft ook een aanzienlijke impact op de maatschappij, qua grondstoffengebruik, afval en uitstoot en biodiversiteit. Dat geeft naast een grote verantwoordelijkheid  ook kansen. We werken dan ook structureel en met focus op de lange termijn aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo). Dat doen wij vanuit de gehele keten. We werken dus duurzaam, met het oog op de hele samenleving.

Onze doelstellingen

Bij ons staat veilig en gezond werken op één, we zetten in op een circulaire bedrijfsvoering in 2030 en minimaal 55 procent minder CO2-uitstoot dan in 2009. Dat laatste doen we onder meer door op alle bouwplaatsen emissieloos te werken in 2025 en de CO2-uitstoot van zakelijk reizen te halveren in 2030 ten opzichte van 2016. Ook streven we naar een per saldo minstens neutrale impact op natuurlijk kapitaal in 2030.

Duurzaam: Sustainable Development Goals

Wij hebben de SDG’s geïntegreerd in onze mvo-strategie. Bij Strukton richten wij ons vooral op SDG 7, 8, 9, 12, 13, 15 en 17. Dat zijn de SDG’s die het beste aansluiten op de activiteiten waar wij het grootste verschil kunnen maken. Dit betekent overigens niet dat we op het gebied van de andere SDG’s niets doen. Zo zijn we medeorganisator van de minor railtechniek aan de Hogeschool Utrecht. Een initiatief dat prima past onder SDG 4: kwaliteitsonderwijs.

 • SDG 7 – Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen

  Wij helpen de energietransitie te versnellen door proactief technologie te ontwikkelen die bijdraagt aan een duurzame wereld. Zo zetten we in op het terug-voeden van zonne-energie aan de bovenleiding en ontwikkelen we onze eigen batterijtreinen om diesellocomotieven te vervangen. Ook ontwikkelen we smart-grid concepten. Daarnaast maken wij zoveel mogelijk gebruik van hernieuwbare energie.

 • SDG 8 – Bevorder aanhoudende, inclusieve, en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

  Iedereen veilig en gezond uit en thuis en gezond naar het pensioen. Daar staan wij voor bij Strukton. Dat betekent dat veiligheid en gezond werken op één staan. Met ons 24Safe programma werken wij aan veilige en gezonde werkomgevingen voor iedereen die bij en met ons werkt. Naast de fysieke aspecten hebben we ook oog voor de mentale weerbaarheid en gezondheid van collega’s. Via vitaliteitsprogramma’s stimuleren wij een gezonde leefstijl. Wij streven naar waardig werk voor al onze medewerkers en gelijk loon voor werk van gelijke waarde. Wij werken in een arbeidsintensieve sector. Daarbinnen passen we technische en technologische innovaties toe om de economische productiviteit te verbeteren. Daarnaast blijven we onze (energie)consumptie verminderen en hulpbronnen steeds efficiënter (her)gebruiken.

 • SDG 12 – Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen

  Wij richten ons in het hele inkoopproces op efficiënt gebruik van (herbruikbare) materialen en het verminderen van verpakkingsmaterialen. Dat beperkt afval in lucht, water en bodem. Als verpakkingsmaterialen nodig blijven, streven we naar circulaire verpakkingen. Ook werken we aan het terugschroeven van het gebruik van vervuilende energiebronnen. Onze machines draaien zoveel mogelijk op duurzame biobrandstoffen. Ook elektrificeren we materieel, machines en auto’s en zetten we in op de ontwikkeling van batterijtechniek.

 • SDG 13 – Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden

  Wij helpen de wereld om zich voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Wij maken één van de duurzaamste middelen van transport van mensen en goederen mogelijk. Doordat wij in ons bedrijf én in ons werk focussen op de reductie van energieverbruik en streven naar emissievrije (CO2-eq) werkzaamheden, leveren wij een belangrijke bijdrage aan het verminderen van onze klimaatimpact. We doen dit onder andere met behulp van de CO2-Prestatieladder.

 • SDG 17 – Partnerschap om doelstellingen te bereiken

  Werken aan een duurzame wereld kan nooit alleen. Overheden, bedrijven, ngo’s en individuen moeten daarvoor de handen ineen slaan. Ook wij werken in diverse partnerships samen aan duurzaamheid en verduurzaming, denk aan het Betonakkoord, het Manifest Duurzaam GWW 2030 en de Europe’s Rail Joint Undertaking.

100 Duurzame daden

Over duurzaam werken moet je praten, maar je moet ook gewoon doen. Om duurzaamheid zichtbaar te maken, hebben wij 100 duurzame daden uitgelicht.

Check onze duurzame daden

CO2-Prestatieladder

Wij handelen CO2-bewust in onze eigen bedrijfsvoering, bij de uitvoering van projecten en in de keten. Hoe wij dat doen, vind je op de pagina over de CO2-Prestatieladder.

Ontdek meer

Meer weten? Ideeën aandragen?

Pieter Cornelissen

Projectleider duurzaamheid


+31 (0)6 11364286

Een greep uit ons recente duurzaamheidsnieuws

Artikel

Natuurladder toegankelijk via Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Lees meer
Lees meer over Natuurladder toegankelijk via Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Artikel

“We kunnen tot 80 procent van de spoorballast direct hergebruiken”

Lees meer
Lees meer over “We kunnen tot 80 procent van de spoorballast direct hergebruiken”

Artikel

Tweede pilot elektrische krol

Lees meer
Lees meer over Tweede pilot elektrische krol

Artikel

Ons mobiliteitsbeleid rust op drie pijlers: veiligheid, elektrificering én digitaal overleggen

Lees meer
Lees meer over Ons mobiliteitsbeleid rust op drie pijlers: veiligheid, elektrificering én digitaal overleggen

Artikel

Pilot emissieloos werken smaakt naar meer

Lees meer
Lees meer over Pilot emissieloos werken smaakt naar meer

Artikel

Circulair leren en groeien

Lees meer
Lees meer over Circulair leren en groeien

Artikel

Eerste praktijkinzet e-krol en emissieloze energievoorziening

Lees meer
Lees meer over Eerste praktijkinzet e-krol en emissieloze energievoorziening
Naar alle artikelen

Samenwerken

Werken aan een betere wereld kan alleen samen. Wij werken dan ook intensief samen met de andere bedrijven van Strukton. Onze mvo-doelstellingen en ons mvo-beleid stellen we gezamenlijk op en we rapporteren daar ook samen over. Veel informatie hierover verzamelen we dan ook op de website van Strukton. Samenwerken betekent natuurlijk óók dat we flink optrekken met onze opdrachtgevers, leveranciers, ingenieursbureaus en kennis- en opleidingsinstituten.

Meer duurzaamheid

Lees er alles over op onze duurzaamheidspagina

Ontdek meer