Bekijk alle artikelen

Natuurladder toegankelijk via Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Natuurladder voor alle infra bouwprojectteams digitaal toegankelijk via Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Vanaf vandaag is de Natuurladder digitaal voor iedereen in de bouw benaderbaar en inzetbaar op bouwprojectteams. De Natuurladder is door de initiatiefnemers Heijmans en Dura Vermeer verder uitgebouwd met de infranatuurpartijen Witteveen+Bos, Sweco, Vlinderstichting en Strukton. Het is een instrument voor de gehele bouwsector geworden en draagt bij aan de bewustwording voor klimaatadaptief bouwen en het herstellen van de biodiversiteit. De Natuurladder dragen zij over aan Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel, een stichting die zich inzet voor natuurherstel in Nederland.

“Als deltaplan willen wij het makkelijker maken om natuur te herstellen en biodiversiteit te verbeteren terwijl je ‘gewoon’ je werk doet, bijvoorbeeld in de infrasector. Daar willen we gereedschap voor aanreiken. De Natuurladder past goed in onze gereedschapskist en daarom zijn we blij met deze Natuurladder,” zegt Els Otterman, bestuurslid Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

Natuurladder als instrument voor bewustwording

“De bouwsector werkt met alle infra-activiteiten voor spoor-, water- en autowegen aan het grootste natuurgebied van Nederland. De impact die wij hebben op de klimaatverandering en het tegengaan van een biodiversiteitscrisis is groot. De sleutel tot natuurvriendelijker bouwen ligt niet in maatregelen van bovenaf, maar in de bewustwording en cultuur binnen de bouw en bij de mensen die projecten uitvoeren. Daar is de Natuurladder voor ontwikkeld,” zegt Léon Dielen, programmamanager Water bij Heijmans en een van de initiatiefnemers.

De sleutel tot natuurvriendelijker bouwen ligt niet in maatregelen van bovenaf, maar in de bewustwording en cultuur binnen de bouw

De Natuurladder is een instrument dat handvatten biedt om klimaatadaptatie, biodiversiteit en bodem- en waterkwaliteit onderdeel te maken van de projectorganisatie. Het werkt als een gespreksstarter voor projectteams om natuurvriendelijk te bouwen. Door met de Natuurladder een matrix te volgen op het gebied van gedrag, leiderschap en inhoud, kan iedereen zelf berekenen op welke trede een project zich bevindt. De bijbehorende factsheets geven inspiratie en ideeën van de mogelijkheden die er zijn om rekening te houden met klimaat, water en biodiversiteit in een bouwproject. De volgende stap, “groeien in volwassenheid”, is vervolgens eenvoudig te borgen in een project.

In de praktijk

“Met de overhandiging van de Natuurladder aan de Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel hopen we dat er meer partijen in projectteams aan de slag gaan met het natuurvriendelijk bouwen. Wij zien dat dit instrument een meerwaarde biedt. Een mooi voorbeeld is het project knooppunt Nieuwe Meer, waar allerlei natuurinclusieve maatregelen in het ontwerp worden opgenomen en het projectteam uitgedaagd wordt anders te denken,” zegt Jeroen Demmer, ecoloog bij Dura Vermeer.

Vervolg

Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel gaat het beheer van de Natuurladder uitvoeren en draagt zorg voor de verdere doorontwikkeling. De stichting publiceert periodiek geanonimiseerde resultaten van de Natuurladder.

Naar de Natuurladder

Meer weten over de natuurladder?

Emma Rotman

Projectleider Duurzaamheid


31 (0)6 11 91 47 02

Over Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel

De biodiversiteit is essentieel voor het in stand houden van ecosystemen en daarmee een gezonde leefomgeving. Natuurorganisaties, boeren, wetenschappers, banken en bedrijven zijn zich bewust van dit probleem en hebben de handen ineen geslagen. In 2018 verenigden 19 partijen zich in ‘Samen voor Biodiversiteit’ om samen te werken aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

Naar de website van samenvoorbiodiversiteit.nl

Quote icon De Natuurladder draagt bij aan SDG 15 - Leven op het land Quote icon

Meer lezen over duurzaamheid bij Strukton

Meer nieuws

Artikel

Innovatie: hijsframe voor kraagschroefmachines

Lees meer
Lees meer over Innovatie: hijsframe voor kraagschroefmachines

Artikel

“Kijk verder dan diploma’s”

Lees meer
Lees meer over “Kijk verder dan diploma’s”

Artikel

“We kunnen tot 80 procent van de spoorballast direct hergebruiken”

Lees meer
Lees meer over “We kunnen tot 80 procent van de spoorballast direct hergebruiken”
Meer nieuws