Dagelijks onderhoud

Wij combineren de nieuwste technologieën, slimme systemen en slimme processen met de dagelijkse onderhoudspraktijk.

Onderhoudsoperatie

In de dagelijkse onderhoudspraktijk brengen wij de verschillende elementen van het onderhoudsproces samen. We combineren de nieuwste technologieën, slimme systemen en slimme processen in de uitvoering van het onderhoud. Conditiemonitoring-, meet- en inspectiedata, geavanceerde algoritmes en domeinkennis worden in praktische informatie vertaald voor de monteurs buiten. De onderhoudsmonteurs leveren vervolgens feedback. Zo is de onderhoudsloop compleet!

"Wij combineren de nieuwste technologieën, slimme systemen en slimme processen met de dagelijkse onderhoudspraktijk"

Strukton Control Centre

Het Strukton Control Centre vormt de centrale spil in dit proces. Het Control Centre is een belangrijke schakel in het efficiënt beheer van spoorassets, en ondersteunt de dagelijkse onderhoudspraktijk. We maken een onderhoudsplanning met de verzamelde conditiedata. We maken de prestaties van assets inzichtelijk. Is er een afwijking? Dan gaat er een automatische alert uit.

Dagelijks onderhoud

Met onze Strukton assetmanagement toolkit maken wij een geprioriteerd onderhouds- en vernieuwingsplan voor de lange termijn. Op basis van de actuele conditie en operationele prioriteiten bepalen we de resterende gebruiksduur en het optimale vervangingsmoment van de assets. Om de actuele status van het netwerk te doorgronden, ontwikkelen en onderhouden we conditiemodellen.

Veiligheid voorop

Het belangrijkste blijft dat de treinen veilig kunnen blijven rijden. Daar zijn de slimme modellen op ingericht. In deze modellen verwerken we de prioriteitstelling op basis van de mate waarin assets operationeel kritiek zijn, evenals de assetstrategie en langetermijninvesteringen.

Daarnaast voorspellen we met de conditiemodellen de toekomstige conditie van verschillende assets.