Bekijk alle artikelen

Ons mobiliteitsbeleid rust op drie pijlers: veiligheid, elektrificering én digitaal overleggen

Als je dagelijks met 1.200 collega’s in de weer bent met het klaarmaken van het spoorvervoer voor de toekomst, dan zit de mix van duurzaamheid en veiligheid écht tot op het bot in je DNA. Een inspirerend gesprek met directeur Tjark de Vries over het bewust mobiliteitsbeleid van Strukton Rail.

Bewust Mobiliteitsbeleid

Strukton Rail werkt o.a. aan gave projecten zoals de ombouw van het spooremplacement in Leeuwarden, de ombouw van station Amsterdam CS (C11) en een betere, duurzame en veiligere doorstroom op het traject Delft/Rijswijk-Rotterdam. Het bewust mobiliteitsbeleid van Strukton Rail is in hoge mate gebaseerd is op een 3-tal pijlers: veiligheid, elektrificering én digitale werkoverleggen.

Lange adem

Kun je ons meenemen in het bewuste mobiliteitsbeleid van Strukton Rail?

“Wij zijn als Strukton Rail al meer dan een decennium geleden begonnen met onze verduurzaming. De CO2-prestatieladder heeft ons daarbij geweldig geholpen. Want het begint natuurlijk bij het besef dat het anders moet. En juist dit raakte ook ons mobiliteitsbeleid. Vooral doordat we elkaar (ver voor Corona trouwens) de vraag stelden ‘moet je vandaag reizen en, zo ja, hoe?’. Als onderdeel van die campagne werd toen – we hebben het over 2015 –ook de eerste generatie elektrische auto’s uitgedeeld. De mijne is nu bijna acht jaar in bedrijf en wordt begin volgend jaar vervangen. Maar ook langer doorrijden met zo’n auto is een onderdeel van onze verduurzamingsstrategie. In het verlengde daarvan zijn we zo rond 2018/2019 begonnen met de introductie van het ‘persoonlijke mobiliteitsadvies’. Waarin we per collega op basis van postcodes (waar woon je – waar werk je) inzage gaven in zijn of haar reisbewegingen – voorzien van een advies. Alles gericht op een slimmere, efficiëntere, duurzamere én veiligere mobiliteit van onze eigen mensen. Als ik een schatting moet maken, denk ik dat de verdeling auto versus OV/fiets zo tussen de 80/20 en 85/15 schommelt.”

Bewust Onderweg

Tjark de Vries was onlangs te gast in de special reeks ‘Bewust Onderweg’ die MONO-zakelijk in samenwerking met New Business Radio heeft gemaakt. Klik hieronder om dat interview te beluisteren.

Podcast 'Bewust Onderweg

Veiligheid op nummer 1

Waarom zit veiligheid in het DNA van Strukton Rail?

“Ik hoef jullie niet uit te leggen dat werken aan of op het spoor veiligheid betekent. Want er kunnen zich grote risico’s voordoen, denk aan elektrocutiegevaar en aanrijdgevaar. Maar het betekent ook dat onze mensen bij nacht en ontij buiten zijn. Daarom coördineren we sinds een aantal jaren de sturing op de inzet van onze mensen in geval van extreem weer (sneeuw, ijzel, storm of extreme hitte) centraal. Wat we ook weer bespreken met onze opdrachtgevers zoals ProRail of GVB. Want als er een boom op het spoor is gevallen, spreekt het voor zich dat we die graag zo snel mogelijk willen verwijderen. Maar we moeten ook denken aan de veiligheid van onze mensen. We zijn daar strenger in geworden. Soms zijn het onaanvaardbare risico’s (té glad, onbegaanbare wegen) of is het toch slimmer om te wachten op daglicht (sneller, efficiënter en makkelijker).”

Coureurs spreek ik persoonlijk aan!

Verkeersveiligheid staat dus ook hoog in het vaandel?

“Veiligheid onderweg is met 800 auto’s zeker een belangrijk onderwerp. Om die reden besteden we frequent aandacht aan thema’s als bandenspanning, ongestoord onderweg (MONO-rijden) en aan rijprestaties (monitoring brandstofverbruik). Maar ook iets simpels als snelheidsboetes: ik zie de bekeuringen allemaal en spreek m’n collega’s er persoonlijk op aan – ‘jouw gedrag past totaal niet in ons veiligheidsbeleid’ – als er bijvoorbeeld met een van onze busjes in een woonwijk de toegestane snelheid met > 15km wordt overschreden. En dat helpt erg, kan ik je verzekeren.”

Elektrificering stimuleert bewust mobiliteitsbeleid

Herkennen jullie ook de synergie tussen thema’s als verkeersveiligheid, duurzaamheid en bereikbaarheid?

“Wat we ook zien als Strukton Rail is dat elektrificering een mooie bijvangst heeft: doordat de actieradius van een elektrische auto beperkter is dan een fossiel aangedreven auto dwing je mensen om beter na de denken of en hoe ze moeten reizen maar ook hoe hun rijstijl is. Een rustigere rijstijl levert immers direct een hogere actieradius op met meer flexibiliteit. Zo snijdt het mes aan twee kanten!”

In 2027…

Waar staat jullie mobiliteitsbeleid over drie jaar?

“Als we dit gesprek over drie jaar weer zouden hebben, dan zijn we op het vlak van ons mobiliteitsbeleid een paar stappen verder. Als eerste onze elektrificering. Veel van onze personenauto’s zijn nu al elektrisch en nieuwe auto’s die wij leasen kunnen alleen nog maar elektrisch aangedreven zijn, maar voor onze 400 busjes is dat nog wel een uitdaging. Over drie jaar zal de accutechniek verder zijn waarmee toekomstige busjes ook een bedrijfseconomisch aanvaardbare actieradius hebben.

Als tweede de digitalisering. Je hebt geen idee hoeveel we hier al overleggen via Teams. Ik verwacht dat dat verder gaat groeien, vooral in de richting van digitale werkoverleggen met klanten of toeleveranciers.

Als derde de wijze waarop we de stad ingaan met ons materieel. Nu gaat dat nog bijna allemaal met vrachtwagens, maar nieuwe stedelijke milieueisen dwingen ons om dat meer en meer met de trein te gaan doen. Realiseer je dat we nu nog met bijvoorbeeld een lasbus (een bestelbus met auto- en treinwielen) dieselgestookt Amsterdam inrijden, waarmee we iedere keer een boete krijgen omdat we met diesel de milieuzone betreden. En als laatste ben ik ervan overtuigd dat we als Strukton Rail in 2026 onze verhouding auto versus OV/fiets hebben verbeterd naar 70/30. Ik committeer me persoonlijk aan die ambitie!”

Vraag aan de MONO-zakelijk community

Heb je verder nog iets dat je met ons wilt delen?

Ja, ik heb ook nog wel een wens – wellicht dat deze community me daarbij kan helpen. Wij zijn als Strukton Rail al wat langer op zoek naar inspirerende best practices op het terrein van het invullen van het persoonlijke mobiliteitsbudget. En dan doel ik op toepasbare voorbeelden uit de praktijk van hoe wij – met onze mobiliteitswensen vanuit ons dagelijkse werk – de transitie kunnen maken naar een betere verhouding auto versus OV/fiets. Waarbij we afstappen van de auto als onderdeel van het arbeidsvoorwaardepakket terwijl we wél nog ons werk kunnen blijven doen – wetende dat veel van ons werkterrein niet met OV te bereiken is of het OV doet het niet omdat wij er aan werken. Ik ben benieuwd!”

Een collega aan het woord | Piet van der Meer: “Rijden met de elektrische bedrijfsbus valt enorm mee hoor!”

“Toen we met die proef begonnen, hielden we voor de zekerheid nog een dieselauto achter de hand” vertelt Piet van der Meer. Hij is als monteur bij Strukton Rail vooral actief in het noorden van het land en doet mee met een proef om ervaring op te doen met een elektrische bedrijfswagen. “Het bereik van de bus is ongeveer 250 kilometer en de maximale afstand die ik voor het werk rijd is rond de 150 kilometer. Als je uit Groningen vertrekt, kom je om de dertig kilometer een Fastned tegen waar je de auto in minder dan een half uur snel kunt laden. Dat is wel een vereiste, want anders duurt het laden wel erg lang. Elektrisch rijden vraagt om plannen en vooruitdenken, en dat went snel. Het valt mij echt honderd procent mee. Je hoort wel eens dat mensen continu in hun dashboard kijken hoeveel procent de batterij nog heeft, maar dat doe je toch ook niet als je diesel of benzine rijdt? Ik heb nog nooit met een lege batterij gestaan dus van die dieselauto die we ‘voor de zekerheid’ hadden, zijn we afgestapt.”

Ons mobiliteitsbeleid rust op drie pijlers: veiligheid, elektrificering én digitaal overleggen

Piet van der Meer: “Rijden met de elektrische bedrijfsbus valt enorm mee hoor!”

Meer nieuws

Artikel

Strukton Rail als infravervoerder

Lees meer
Lees meer over Strukton Rail als infravervoerder

Artikel

Stappen vooruit gezet om invoering ERTMS te versnellen

Lees meer
Lees meer over Stappen vooruit gezet om invoering ERTMS te versnellen

Artikel

Schiedam heeft de langste

Lees meer
Lees meer over Schiedam heeft de langste
Naar alle artikelen