Bekijk alle artikelen

Afstemming en samenwerking cruciaal voor duurzame spoorsector

Op 1 november kwamen in alle vroegte de bestuurders van spooraannemers en ProRail bij elkaar bij de circulaire hub ‘De Groene Afslag’. De ontbijtsessie was een vervolg op de eerste sessie van 6 juli, waarin wij ons allen gecommitteerd hebben aan vier afspraken:

  1. Wij als bestuurders zijn aanspreekpunt als duurzame maatregelen binnen een project niet van de grond komen
  2. Wij maken capaciteit vrij voor de uitvoering van de roadmaps Spoor, Kunstwerken en Weg-, dijk-, spoormaterieel
  3. Wij gaan actiever sturen op duurzaamheid binnen onze eigen organisatie en we gaan onze medewerkers hiervoor belonen
  4. Wij komen driemaal per jaar bij elkaar om het onderwerp weer verder te brengen

Na een welkom door Tjark de Vries werd er onder leiding van Martijn Bruines teruggeblikt op de periode tussen de twee sessies. Al snel bleek dat de ondertekening van de commitments heeft geleid tot positieve voorbeelden van samenwerking en duurzame(re) keuzes.

Vervolgens gingen de aanwezigen dieper in op de resultaten van de interviews die afgelopen tijd zijn gehouden met bestuurders van de deelnemende bedrijven. De conclusie uit deze gesprekken en de dialoog is dat we als branche redelijk op één lijn zitten op het vlak van de ‘why’ en de ‘what’. De grote uitdaging ligt vooral in ‘hoe’ we onze duurzaamheidsdoelstellingen (gezamenlijk) gaan realiseren. Tijdens het overleg ging het over de concretisering van deze opgave.

Centraal stond daarbij ook de vraag of en hoe de gemeenschappelijke opgave van deze transitie te verenigen valt met marktwerking. Is het regisseren van verduurzaming via tenders wel de beste weg of zou ProRail daarin meer moeten faciliteren om zo ruimte te creëren voor innovatie en samenwerking? Zou het helpen als we – net als met het thema veiligheid – duurzaamheid centraal en extern beleggen? En is het überhaupt mogelijk om op dit moment, met de hele branche, een project ‘zero emissie’ uit te voeren?

We zitten als branche redelijk op één lijn op het vlak van de ‘why’ en de ‘what’. De grote uitdaging ligt vooral in ‘hoe’ we onze duurzaamheidsdoelstellingen (gezamenlijk) gaan realiseren.

Met die laatste vraag gaan de deelnemers van het duurzaam ketenoverleg de komende tijd aan de slag. In de volgende urgentiesessie (begin 2024) met de bestuurders van spooraannemers en ProRail brengen we het samenwerkingsproject weer een slag verder. Zo verslaan we gezamenlijk de ‘draak’ van een lineaire economie.

Wij kijken uit naar het vervolg!

Wil je meer weten over het duurzaam ketenoverleg?

Pieter Cornelissen

Projectleider duurzaamheid


+31 (0)6 11364286

Duurzaamheid bij Strukton

In 2030 hebben wij geen schadelijke uitstoot en restafval meer op onze werklocaties, ontwerpen we circulair, hergebruiken we materiaal hoogwaardig en bouwen we met duurzame en circulaire materialen. Ook dragen al onze projecten in 2030 bij aan verbetering van een vitale bodem en biodiversiteit. In 2035 opereren wij klimaatneutraal. Zo maken wij impact met onze diensten voor duurzame infrastructuur. Samen met onze partners in de keten.

Naar de website van Strukton

Ander recent nieuws

Artikel

“Kijk verder dan diploma’s”

Lees meer
Lees meer over “Kijk verder dan diploma’s”

Artikel

Natuurladder toegankelijk via Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Lees meer
Lees meer over Natuurladder toegankelijk via Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Artikel

“We kunnen tot 80 procent van de spoorballast direct hergebruiken”

Lees meer
Lees meer over “We kunnen tot 80 procent van de spoorballast direct hergebruiken”
Check al onze verhalen