Bekijk alle artikelen

Je moet steeds op een andere stoel zitten

Op 1 juli 2022 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Dat heeft gevolgen voor de projecten van Strukton Rail: omgevingsmanagement wordt dan nog belangrijker. Maar hoe doe je dat eigenlijk, een ‘omgeving managen’? Bij Esther Snoei, omgevingsmanager, komen alle lijntjes samen.

​​​​​​​”Omgevingsmanagement begint met het in kaart brengen van alle mensen die met een project te maken hebben, de stakeholders,” legt Esther uit. Zij heeft een achtergrond als werkvoorbereider (baan) en is sinds ruim een jaar fulltime werkzaam als omgevingsmanager bij Strukton Rail. “Dat zijn er vaak meer dan je denkt. Naast voor de hand liggende partijen zoals opdrachtgever, gemeente en omwonenden kunnen dat ook bijvoorbeeld partijen als de Fietsersbond zijn, de hulpdiensten of natuurorganisaties. Al die partijen en al die belangen moet je analyseren en behartigen.”

Uitdagend

Dat is lang niet altijd eenvoudig. Esther: “Om de belangen van alle partijen zo goed mogelijk te behartigen, moet je steeds op een andere stoel zitten. De opdrachtgever wil bijvoorbeeld een zo kort mogelijke buitendienststelling. Dat betekent dat ons werk dag en nacht doorgaat. Maar voor omwonenden is het niet fijn als er ’s nachts zwaar werkverkeer langs hun huis rijdt. Voor al die verschillende belangen moet ik als omgevingsmanager oog en oor hebben. Aan mij vervolgens de taak om ervoor te zorgen dat ik zowel de omgeving te vriend houd als collega’s in de meewerkstand krijg en houd. Dat kan soms een uitdaging zijn!

 

"Voor al die verschillende belangen moet ik als omgevingsmanager oog en oor hebben"

Communicatie belangrijker

De rol van de lokale overheid – vaak de gemeente – is groot en wordt binnenkort nog belangrijker. Esther: “Nu al spelen gemeentes een cruciale rol in de vergunningen, bijvoorbeeld voor nachtwerk. Maar met ingang van de nieuwe Omgevingswet krijgen ze ook een rol in het bepalen van het proces, waaronder de participatie: hoe worden belanghebbenden erbij betrokken?”

Communicatie met omwonenden wordt dan nog belangrijker. Bij de meeste projecten tekent opdrachtgever ProRail daar nu voor, maar het zwaartepunt komt steeds meer bij Strukton Rail te liggen. “Dat moeten we niet onderschatten. We zien dat burgers over het algemeen mondiger worden en sneller bezwaar aantekenen. Tegelijkertijd neemt de duur van de projecten die we uitvoeren toe: gemiddeld is een buitendienststelling nu acht tot zestien dagen. De periode van mogelijke overlast is dus langer. En: er wordt sinds de coronapandemie meer thuis gewerkt, waardoor bewoners eerder overlast ervaren. Daar zullen we rekening mee moeten houden.”

Quote icon Over het algemeen geldt: helder en eerlijk de omgeving informeren, voortijdig en gedurende het werk, is vaak goud waard. Quote icon

Esther Snoei, omgevingsmanager

Helder en eerlijk informeren

Soms liggen de belangen zo ver uit elkaar dat het niet mogelijk is om iedereen tegemoet te komen, hoeveel moeite je er ook voor doet. Dat ervaart ook Esther weleens in de praktijk ervaren. Soms lopen de emoties hoog op en heb je lastige gesprekken. Maar over het algemeen geldt: helder en eerlijk de omgeving informeren, voortijdig en gedurende het werk, is vaak goud waard. Daar kweek je veel good will mee.”

Meer verhalen

Artikel

‘Even’ een spoorduiker vervangen in de polder

Lees meer
Lees meer over ‘Even’ een spoorduiker vervangen in de polder

Artikel

Alsof er nooit een overweg is geweest

Lees meer
Lees meer over Alsof er nooit een overweg is geweest

Artikel

Groningen Spoorzone 28,5 dagen buiten dienst

Lees meer
Lees meer over Groningen Spoorzone 28,5 dagen buiten dienst
Nog meer verhalen

Lijkt dit jou ook leuk werk?

Bij ons is van alles mogelijk. Esther is zeker niet de enige die van de ene functie in de andere rolde. Meer weten van de mogelijkheden om bij ons te werken?

Check onze werken-bij site