Bekijk alle artikelen

Voortzetting dalende trend CO2-uitstoot in 2018

In 2018 hebben we de dalende trend in onze CO2-uitstoot bedrijfsbreed voortgezet, zoals te lezen in onze rapportage over 2018.

Tussen 2009 en 2020 onze CO2-uitstoot met 15% reduceren, gerelateerd aan de bedrijfsopbrengsten. Die doelstelling hebben wij in 2009 bepaald. Sindsdien zien wij een dalende trend in onze CO2-emissies. In 2018 hebben we deze trend bedrijfsbreed voortgezet, zoals te lezen in onze rapportage over 2018. In 2019 zullen we onze CO2-reductiedoelstelling herijken. Over 2018 rapporteren we onze uitstoot nog op basis van de huidige doelstellingen.

In een notendop enkele cijfers over 2018:

  • We hebben in 2018 onze absolute emissies met 2% zien dalen. Daarmee liggen we ruimschoots op koers als het gaat om onze emissiereductiedoelstelling van 15% ten opzichte van 2009.
  • Ook als het gaat om de reductie van onze relatieve emissies (de emissies gerelateerd aan de bedrijfsopbrengsten) liggen we op koers. Wel zijn de behaalde resultaten wisselend per werkmaatschappij.
  • In 2018 was het doel onze relatieve emissies met 2% te doen dalen ten opzichte van 2017. Die doelstelling hebben we behaald; we reduceerden onze relatieve emissies met 3,1%.
  • Met 99% groene stroom liggen we ruim boven het doel van 90% groene stroom.

Mobiliteit
Omdat een fors deel van onze emissies uit mobiliteit komt, hebben we diverse maatregelen geformuleerd om de uitstoot van onze mobiliteit te verlagen. De uitstoot van het leasewagenpark daalde in 2018 verder, na een lichte stijging in 2017. Binnen het huidige leasewagen-aanbod mogen alleen nog zuinige dieselleaseauto’s worden geleased. Daarnaast is per 1 januari 2018 in elke leasecategorie een 100% elektrische leasewagen beschikbaar. Een uitdaging vormt de veranderde aard van het werk: door de overgang naar meer beheer en onderhoud wordt er meer gereden. Om toch de uitstoot door mobiliteit te verlagen, worden andere maatregelen getroffen. Zo werd in de maand juni het gebruik van Skype-for-Business actief gepromoot en blijven we hier aandacht voor vragen. Daarnaast zijn op diverse vestigingen e-bikes beschikbaar en wordt continu gestimuleerd dat medewerkers bewust omgaan met mobiliteit. Strukton deed in dat kader in 2018 ook weer mee aan het Low Car Diet en gaf zich op voor de Spitsbrekers-competitie die in 2019 loopt.

CO2-reductie

Wij zetten ons continu in om de CO2-uitstoot in ons bedrijf, in onze projecten en in de keten te reduceren. Wil je hier meer over weten?

Lees hier alles over CO2-reductie