Bekijk alle projecten

Ombouw emplacement Leeuwarden

Ombouw emplacement Leeuwarden

De komende 2 jaar werken we samen met ProRail, provincie Fryslân en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan het emplacement Leeuwarden. Tijdens project ‘Ombouw Emplacement Leeuwarden’ zorgen we onder andere voor nieuwe sporen, wissels, uitbreiding van de bovenleiding, bouwen we nieuwe service- en opstelsporen en verbeteren we de watervoorziening. We maken een snelheidsverhoging mogelijk door de sporen 1 en 2 uit elkaar te leggen. Zo kan in de spitsrichting een kwartierdienst worden gereden tussen Sneek en Leeuwarden en verbetert de overstap op station Leeuwarden Hierdoor kan er onder andere vanaf 2024 een extra trein rijden van en naar Sneek.

Wat gaan we doen?

In een periode van twee jaar voeren we een groot aantal werkzaamheden uit. Wissels, sporen, bovenleidingen, drainage: we werken per Aangesloten Werkperiode aan een specifiek werkgebied. Met een ‘Aangesloten Werkperiode’ bedoelen we de periode waarin er dag en nacht wordt gewerkt aan het spoor. Zo staan er tijdens Aaneengesloten Werkperiode 1 werkzaamheden zoals het vernieuwen van wissels, sporen en het vernieuwen van de railinzetplaats op het programma. In Werkperiode 2 zullen we ook het overpad spoor vernieuwen en in Werkperiode 3 gaan we een hele rits aan wissels en sporen vernieuwen. Op deze manier houden we het spoor en de bijbehorende spoorinfra in optimale conditie. Om zo weinig mogelijk overlast te geven en zo efficiënt mogelijk te werken, richten we een depot in op een deel van het P+R terrein aan de Wijnhornsterstraat.

De werkzaamheden

  • Het vernieuwen en het weghalen van sporen en wissels. Zo maken we het spoor robuuster. Er is straks minder onderhoud nodig en de kans op storingen wordt kleiner;
  • We maken een snelheidsverhoging mogelijk door de sporen 1 en 2 uit elkaar te leggen. Zo kan in de spitsrichting een kwartierdienst worden gereden tussen Sneek en Leeuwarden en verbetert de overstap op station Leeuwarden;
  • We breiden de bovenleiding uit op de sporen richting Harlingen en Sneek, tot aan het Van Harinxmakanaal;
  • We bouwen service- en opstelsporen;
  • We maken een snelheidsverhoging mogelijk op het emplacement ten behoeve van de extra spitstrein van en naar Sneek;
  • De wisselverwarming wordt omgebouwd van gas naar elektrisch;
  • We realiseren vier lange service- en opstelsporen met daartussen twee serviceperrons met voorzieningen. Hier parkeren vervoerders hun treinen en maken ze de treinen schoon. Straks kunnen er meer treinen tegelijkertijd terecht.

Waarom doen we dit?

Onze collega’s werken aan het spoor zodat er in 2024 een betere dienstregeling ontstaat. En natuurlijk ook een stukje duurzaamheid: we maken het nog interessanter om duurzaam met de trein te reizen in het noorden van Nederland. De verbeteringen aan het emplacement in Leeuwarden zorgen er onder andere voor dat reizigers straks een extra trein van en naar Sneek kunnen nemen. Met het vernieuwen en weghalen van sporen en wissels zorgen we er voor dat er straks minder onderhoud nodig is en de kans op storingen kleiner. We zorgen ervoor dat de overlast voor bewoners en bedrijven tijdens onze werkzaamheden zo klein mogelijk zal zijn.

Wanneer worden de werkzaamheden gepland?

De totale werkzaamheden aan het emplacement Leeuwarden duren in totaal twee jaar en zijn verdeeld in diverse Aaneengesloten Werkperiodes. In de planning hieronder lees je tijdens welke periodes we aan het spoor werken. Hoe de werkperiodes er uit exact uit gaan zien met welke werkzaamheden, wordt kort voor de werkzaamheden duidelijk. Daarin werken we nauw samen met de gemeente Leeuwarden, ProRail en natuurlijk de omwonenden en bedrijven aan het emplacement. We informeren alle omwonenden en bedrijven binnen een straal van 200 meter voor de start van de Aaneengesloten Werkperiodes over de werkzaamheden en mogelijke overlast.

Planning werkzaamheden

In grote lijnen hebben we voor de komende twee jaar staan welke werkzaamheden wanneer plaatsvinden. We weten ook uit eerdere projecten dat we hier flexibel mee om moeten gaan. Door onverwachte gebeurtenissen kan het zijn dat we de onderstaande Aaneengesloten Werkperiodes wijzigen. Met een ‘Aangesloten Werkperiode’ bedoelen we de periode waarin er dag en nacht wordt gewerkt aan het spoor. Ook hierover zullen we de bewoners en bedrijven in de nauwe omgeving tijdig informeren.

Periode Wanneer?
Aaneengesloten Werkperiode 1 12 augustus tot en met 19 augustus 2023
Aaneengesloten Werkperiode 2 2 september tot en met 3 september 2023
Aaneengesloten Werkperiode 3 21 oktober tot en met 29 oktober 2023
Aaneengesloten Werkperiode 4 8 april tot en met 16 april 2024
Aaneengesloten Werkperiode 5 1 juni tot en met 9 juli 2024

Vlog: Nieuwe sporen in Leeuwarden

Live meekijken in Leeuwarden