Bekijk alle projecten

Vijzelen Stephensonviaduct

Stephensonviaduct in Leeuwarden geheel gerenoveerd.

In opdracht van de gemeente Leeuwarden is het Stephensonviaduct geheel gerenoveerd zodat deze weer jaren mee kan. Met behulp van diverse disciplines hebben we bijna de gehele renovatie uitgevoerd.

Het Stephensonviaduct is gelegen op het emplacement van station Leeuwarden. Het viaduct is gefundeerd op 5 pijlers en overspant onder meer een weg, meerdere sporen, een watergang en emplacementsterrein. Tot slot deed ook één van de brugvelden nog dienst als loods. Kortom, een groot aantal stakeholders.

Brede kennis in huis

Als Strukton hebben we gelukkig brede kennis en ervaring met werken aan zowel weg als spoor. Daardoor hebben we de benodigde verkeersafzettingen en buitendienststellingen van het spoor allemaal met eigen collega’s kunnen regelen. Ook het werken in nachten en weekenden is ons niet vreemd. En voor de opdrachtgever hebben we alle benodigde vergunningen en maatregelen voor het werken op en nabij het spoor verzorgt.

Toekomstbestendig

De renovatie is gestart met het herstel en vervangen van de opleggingen. Per steunpunt betrof dit 15 stalen opleggingen waarbij de onderstoel geheel vernieuwd is en de bovenstoel opnieuw geconserveerd. Voor het renoveren van de opleggingen was het nodig om de brug iets op te vijzelen.

Het was mogelijk om de brug iets op te vijzelen en tijdelijk over te nemen, terwijl het verkeer op de brug gewoon door ging. Met gemiddeld 3000 ton oplegreactie per steunpunt en een dek bestaande uit 15 liggers was hier uiteraard wel het nodige vijzelmaterieel voor nodig.

Door beperkte beschikbaarheid voor buitendienststellingen van het spoor zijn de benodigde betonrenovaties aan het dek in verschillende fases uitgevoerd. Door goede samenwerking is de beperkt beschikbare tijd efficiënt benut en zijn verschillende werkzaamheden gecombineerd uitgevoerd.

Vervangen van randelementen

In de vooronderzoeken en inspecties die aan de brug waren uitgevoerd bleken de betonnen randelementen van het viaduct niet meer te voldoen voor de nieuwe levensfase van het viaduct. Daarom was het vervangen van de randelementen onderdeel van de opdracht. In totaal zijn 420 betonnen randelementen vervangen voor aluminium exemplaren, waarmee de ook dit onderdeel van het viaduct weer toekomstbestendig is.

Benieuwd wat Strukton nog meer 'maakt'?

Strukton is in de loop der jaren bij uitdagende en bijzondere projecten betrokken geweest. Van geluidwering, perstechnieken, schuif- en vijzeltechnieken tot mastfundaties en compacte civiele werken in de spoorsector.

Ontdek het hier!