CO2-Prestatieladder

Strukton heeft als doel om voor 2030 de CO2-uitstoot met 55% te reduceren ten opzichte van referentiejaar 2009

CO2-reductieplan
Om onze CO2-reductiedoelstelling te realiseren, hebben wij een CO2-reductieplan opgesteld. Ons energiemanagementplan conform NEN-EN 16001 helpt ons het efficiënt gebruik van energie continu te verbeteren. Dit energiemanagementsysteem maakt onderdeel uit van ons integrale managementsysteem en heeft betrekking op alle Nederlandse activiteiten van alle bedrijfsonderdelen van Strukton en alle projecten die deze bedrijfsonderdelen uitvoeren.

CO2-reductieplan en mvo beleidsverklaring

Hieronder vind je recente CO2-voortgangsrapportages

Reductie in de keten

Steeds meer zijn wij (pro)actief in duurzame ontwikkelingen in de gehele sector.  Voorbeelden hiervan zijn:

Verder kijken wij bij te nemen investeringen steeds meer naar de CO2-effecten.

Ketenanalyses

CO2-Bewust certificaat

Draag jij bij?

Ideeën voor duurzame ontwikkelingen zijn van harte welkom! Mail ons jouw suggesties, ideeën of voorstellen.

Stuur ons een mail

Meer over duurzaamheid

Lees hier meer over hoe wij duurzaam ondernemen

Klik hier