Bekijk alle artikelen

Omgevingsbewust werken: Ssssst … Heb begrip voor de buren!

Als je in de buurt van het spoor woont, weet je dat je te maken kunt krijgen met geluidshinder. Dat neemt niet weg dat we als spooraannemer zoveel mogelijk moeten proberen om overlast te voorkomen. Voor projectmanager Jaap Eijssens is dat een vanzelfsprekendheid.

Als projectmanager op PGO Amstelsepoort heb je veel met omwonenden te maken. Hoe ga je daarmee om?
Jaap: “Ik verplaats me in die omwonenden en ik vind dat iedereen dat zou moeten doen. Vraag jezelf af hoe jij het zou vinden als de verlichting van een kraan in jouw huiskamer schijnt. Of hoe het is om elke ochtend het piepje te horen van de automontagewagen die achteruit inparkeert omdat dat makkelijker is bij het wegrijden. Het gaat er echt om dat je je bewust bent van je omgeving. Ik trek het me persoonlijk aan als ik hoor dat er situaties zijn waar omwonenden last van hebben. Het is niet goed voor de naam van ons bedrijf.”

Wat moeten we doen als er klachten zijn over overlast?
“Laat ik beginnen met te zeggen wat we vooral niet moeten doen: het wegwuiven. Mensen kunnen onredelijk of onverdraagzaam zijn, maar vaak hebben ze gelijk. Onderzoek dus de oorzaak en kijk wat je kunt doen om die overlast te voorkomen. Vaak gaat het om zaken waar je van tevoren al invloed op had kunnen uitoefenen. Het spoor en de omgeving waarin we werken, is niet van anderen, maar van ons. En als we ons eigenaar voelen, dan trekken we het ons aan als er iets niet goed gaat. Ik voel me verantwoordelijk en daarom neem ik klachten serieus.”

Omgevingsbewust werken

Hoe kunnen we overlast volgens jou voorkomen?
“Door terughoudend te zijn met licht en geluid en door geen onnodige logistieke bewegingen te maken. Zet de verlichting van de kraan pas aan als je bent weggedraaid van de huizen. Rijd normaal met de auto, sla de portieren niet keihard dicht, parkeer netjes en ga niet in de buurt van woonhuizen allerlei discussies met collega’s houden. We hebben afgesproken dat we hier ’s avonds niet naast het gebouw parkeren, maar verderop. Aan de overkant van het water liggen mensen in bed, daar moeten we rekening mee houden. Daarom hebben we hier in Almere ‘smileys’ hangen om iedereen aan die buren aan de overkant te herinneren.”

Maar helemaal geruisloos kan natuurlijk niet …
“Klopt, en dat komt mede doordat er inzetplaatsen zijn verdwenen. Daardoor moeten we ons noodgedwongen in de omgeving van huizen verzamelen. Ik heb met ProRail gesproken en gezegd dat ze daar ook een rol in kunnen spelen, bijvoorbeeld door hoge hekken rondom die inzetplaatsen te zetten. Zien is klagen, daar komt ‘iets horen’ bij en dan krijg je klachten. Als je iets niet ziet, erger je je er niet of minder aan. Met de juiste maatregelen en communicatie kunnen we veel problemen voorkomen. Dat is ook goed voor het imago van ProRail.”

Lees verder onder de foto

Projectmanager Jaap Eijssens: "Ik verplaats me in die omwonenden en ik vind dat iedereen dat zou moeten doen"

Voor Jaap Eijssens kan het niet duidelijk genoeg: houd rekening met elkaar

Communicatie

Communicatie is dus ook belangrijk in omgevingsbewust werken?
“Zeker. We leven in een tijd waar mensen een kort lontje hebben en minder accepteren. Door bewoners van tevoren goed te informeren, ontstaat er begrip. Er worden steeds meer woonwijken gebouwd in de buurt van het spoor. Dat spoor ligt er al jaren en heeft onderhoud nodig. Je kunt erop wachten dat er dan klachten ontstaan. Als je uitlegt dat er onderhoudswerk plaatsvindt om juist bepaalde geluidsoverlast te voorkomen, vinden mensen het minder erg.”

Heb je nog meer tips?
“Er zijn bepaalde spelregels en die gelden voor iedereen. Ik maak mijn team duidelijk wat ik van ze verwacht en dat iedereen er trots zou moeten zijn om hier te werken. Je wilt toch niet dat Strukton Rail in diskrediet wordt gebracht vanwege overlast? We zouden net als de ‘Life Saving Rules’ in elke keet een poster moeten ophangen om collega’s bewust te maken van hun omgeving en de mensen die er wonen. Zodat die omwonenden later zeggen: ‘Daar was Strukton Rail aan het werk, die houden rekening met anderen.’”