Bekijk alle artikelen

“De veiligheid in het spoor heeft dit nodig en verdient dit!”

Hoe vergroten we vanuit nieuwe initiatieven en oplossingen de veiligheid van de krol en hoogwerkers in onze spoorbranche? Dat was het doel van de landelijke branchebijeenkomst krolbedrijven. Deze bijeenkomst is in samenwerking georganiseerd door Strukton Rail, VolkerRail en BAM Infra. In het kader van SCL-5 ontvingen we afgelopen week de branchecollega’s in de conferentiezaal van Strukton. Eigenaren en werknemers kwamen bijeen om de actuele ontwikkelingen van het werken met de krol en hoogwerkers onder de aandacht brengen en met elkaar te bespreken.

“Veiligheid doe je samen, samen met je collega’s, maar ook samen met je ketenpartners”, zegt Tjark de Vries tijdens het openingswoord. Veiligheid op de werkvloer vraagt om een specialistische aanpak. Tijdens een bijeenkomst als dit komen veel specialisten samen om problemen bespreekbaar te maken, maar ook om gezamenlijk te werken aan een oplossing voor een veilige en gezonde werksituatie.

Safety Culture Ladder

Safety Culture Ladder (SCL): De Safety Culture Ladder is een instrument om veiligheidsbewustzijn, houding en gedrag in bedrijven te meten. Hierbij wordt de nadruk op de veiligheidscultuur gelegd. De Safety Culture Ladder onderkent vijf treden. De laddertreden geven de ontwikkelingsfase aan waarin een bedrijf zich op het gebied van veiligheidsbewustzijn begeeft. Strukton bevindt zich om de 5e trede, oftewel ‘vooruitstrevend’. Dit houdt in dat de veiligheid centraal staat en volledig is geïntegreerd in ons werk en DNA.

Wie heb je nodig om de veiligheid naar een hoger niveau te brengen?

Twee jaar geleden is het rapport over veilig werken met spoorhoogwerkers besproken tijdens het Operationeel Platform Overleg (ProRail en spooraannemers) en railAlert. Toch zijn de doelstellingen uit dit rapport de afgelopen jaren niet voldoende waargemaakt. Er is nog ruimte voor verdere implementatie van de initiatieven. Waar ligt dit aan? “Het toepassen van onze veiligheidscultuur”, legt Erik van Norden (Strukton Rail) uit. “Je dient jezelf de vragen te stellen: Waarom wil je verbeteren? Wat wil je verbeteren? Wie heb je daarvoor nodig? En welke stakeholders kun je hierbij betrekken? Vervolgens is het van belang om deze bevindingen te vertalen tot een operationeel plan”, aldus Erik. Als we terugkijken op de afgelopen periode is het belangrijkste leerpunt: Het belang van samenwerken met branchecollega’s en stakeholders bij het realiseren van doelstellingen omtrent veiligheid. Dit is één van de redenen waarom wij als branche deze dag bijeen zijn gekomen.

Veilig werken op de werklocatie (met de krol)

De bijeenkomst werd vervolgd met een presentatie gegeven door Jaap Reyneveld (VolkerRail), waarbij er een vertaalslag werd gemaakt naar de praktische kant van veilig werken. Met als rode draad veilig werken op de werklocatie met de krol. Men stelt dat er sprake is van tekortkomingen op het gebied van uniformiteit binnen de instructiedocumenten en veiligheidsmaatregelen. Hierbij gaat het onder andere om de voertuiginstructies en de essentiële beeldinstructie. De vraag die hierbij werd beantwoord luidt als volgt: Op welke manier kunnen wij meer uniformiteit creëren binnen de instructies en veiligheidsmaatregelen?

“Help ik ben fabrikant!”

Tot slot werd de focus verplaatst van werkinstructies naar de rol van de machine eigenaar door Rene Bak (HHC/DRS). Een informatieve presentatie over het uitvoeren van werkzaamheden met betrekking tot machines en het aanpassen van hulpstukken conform de Nederlandse wetgeving, Europese normen en de Machine Richtlijn. Een machine dat voldoet aan de eisen vormt de basis voor een veilige werkomgeving op en rondom het spoor. “Strukton wil heel veel, kan heel veel en nieuwe innovaties zijn er genoeg. Echter, stelt de wetgeving daar wel eisen aan. Dit vormt een uitdaging, maar deze eisen dragen bij aan een veilige en gezonde werkomgeving voor al onze collega’s”, stelt Erik van Norden.

De bijeenkomst is afgesloten met het samenstellen van drie werkgroepen om gezamenlijk enkele thema’s uit te werken en daar de juiste stakeholders bij te betrekken om de verbetering daadwerkelijk door te voeren. Deze thema’s luiden als volgt:

  • Bediening (samengestelde) hoogwerker vanuit de cabine en/of werkplatform;
  • Verbeteren uniformiteit voertuiginstructie en beeldinstructie;
  • Evaluatie C.2 lijst (graven of hijsen met LMB).

Veilig en gezond werken

Iedereen veilig en gezond uit en thuis. Daar staan wij voor bij Strukton. Veilig en gezond werken is van levensbelang voor onze medewerkers, leveranciers, partners en de omgeving.

Lees meer