Bekijk alle artikelen

Onderzoek en innovatie versnellen met EU-Rail

Vol innovatieve energie starten we dit nieuwe jaar, als een van de kernleden (founding members) van het Europese onderzoeksprogramma Europe’s Rail Joint Undertaking (EU Rail). EU Rail is een van de initiatieven waarmee Europa de transitie naar een groen Europa wil versnellen. De Nederlandse spoorsector is breed vertegenwoordigd: Naast de combinatie NS & ProRail is ook Strukton Rail toegetreden als een van de founding members. Op 21 december klonk tijdens de eerste bestuursvergadering het startschot en verkenden wij de eerste stappen op de route die we dit jaar en de komende jaren gaan afleggen.

Innovatief hart

Met ons kernlidmaatschap blijven wij aan boord in het innovatieve hart van de Europese spoorsector. Zo geven we een vervolg aan het werk dat we met collega-bedrijven zijn begonnen in Shift2Rail, de voorganger van EU Rail. Met onze kennis en ervaring dragen wij bij aan het samen verbeteren van het spoor in Europa. Voor ons komt de focus vooral te liggen op het verder mechaniseren en robotiseren van spooronderhoud en -vernieuwing. Dit om het werk aan het spoor veiliger, gezonder en efficiënter te maken. Wij richten ons daarbij met name op slim en geïntegreerd assetmanagement en het verder vergroenen van het spoorsysteem.

Samenwerking met 25 grote spelers in de Europese markt levert veel op. De innovatieve technologische oplossingen die we nu bedenken, kunnen we straks Europabreed inzetten.

Henk Samson, senior programmamanager

Aantrekkelijk en duurzaam spoorsysteem

Het onderzoeksprogramma EU Rail maakt deel uit van het brede programma Horizon Europe. Samen met de andere kernleden in Europa gaan we tien jaar aan de slag om de spoorsystemen en -netwerken in Europa beter op elkaar laten aansluiten met onder meer oplossingen voor volledige integratie en door het versnellen van innovaties en projecten. Zo versnellen wij de transitie naar een Europees spoorsysteem dat aantrekkelijk is, duurzaam en efficiënt en perfect aansluitend op andere duurzame mobiliteitssystemen. Daarmee geven we invulling aan de European Green Deal. We hebben er zin in!

Europe's Rail Joint Undertaking

Het overkoepelende doel van deze partnership: zorgen voor een snelle transitie naar een aantrekkelijker, concurrerend, betaalbaar, goed onderhoudbaar, efficiënt en duurzaam Europees spoorsysteem, dat is geïntegreerd in het grotere mobiliteitsnetwerk.

Check de website van Europe's Rail