Bekijk alle artikelen

Strukton Power gaat hoogspanningsinstallatie leveren voor Twence

Strukton Power heeft recent van Twence de opdracht gegund gekregen voor een hoogspanningsinstallatie. Deze installatie zorgt voor de energievoorziening van een systeem dat grootschallig CO2 afvangt.

De opdracht omvat de levering en realisatie van een 10kV installatie en drie transformatoren. Daarnaast zorgt Strukton voor de aanleg en installatie van de bijbehorende bekabeling. Deze installatie zal eind 2022 / begin 2023 worden getest en in bedrijf genomen worden.

Twence© – van afval naar grondstoffen en energie

Twence is het afvalverwerkingsbedrijf voor 15 gemeentes in de Regio Twente. De eerste installaties van Twence zijn in de jaren negentig gebouwd. De afgelopen jaren zijn er diverse lijnen bijgebouwd, zoals een biomassacentrale. Twence zet in op een circulaire economie en investeert samen met haar partners in een duurzame samenleving.

CO2 Capture project

Bij het CO2 Capture project wordt koolzuurgas afgevangen en gebruikt als meststof voor de glastuinbouw of bij de productie van bouwstoffen zoals klinkers en bouwblokken. Op deze manier wordt voorkomen dat CO2 in de atmosfeer terecht komt. Twence draagt hiermee bij aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord. In eerste instantie heeft Twence met het afvangen van CO2 al ervaring opgedaan door middel van een pilot installatie. In 2022 wordt een nieuwe installatie gebouwd die grootschalig CO2 afvangt.

Waarom heeft Twence dit aan Strukton gegund?

Bij het ontwerp van de nieuwe installatie wordt gebruikt gemaakt van een 3D model, waarin ook alle installatiedelen van de andere aannemers in kunnen worden meegenomen. Hierbij kan van te voren worden gekeken, of er geen clashes optreden. Tevens kan met behulp van Virtual Reality een Safety Walk worden gehouden, waarbij medewerkers d.m.v. een 3D bril door de nieuwe installatie kunnen lopen.

Meer weten?

Strukton Power is een technologieleverancier die een totaaloplossing biedt namelijk een beschikbaar en betrouwbaar energiesysteem.

Ga naar website van Strukton Power