Bekijk alle artikelen

E-POSS voor SF6-gasmonitoring TenneT stations

Strukton Systems heeft recent de opdracht van TenneT gekregen voor het installeren van een pilot met E-POSS en WIKA SF6 sensoren voor de stations Alphen en Raalte. Tijdens deze pilot zal ervaring worden opgedaan met het binnenhalen van data via E-POSS monitoring.

De WIKA sensoren meten niet alleen de SF6 gasdruk, maar ook de temperatuur, dichtheid en dauwpunt.

TenneT heeft de afgelopen jaren onderzoek verricht naar de oorzaken van storingsmeldingen. Een van de oorzaken was vermeende SF6 lekkage bij vermogensschakelaars. Door zoninstraling was er sprake van drukfluctuaties, wat vaak leidde tot oneigenlijke storingsmeldingen. Door nu verschillende parameters te meten, krijgt TenneT beter inzicht in de werkelijke status van deze vermogensschakelaars.

Niet meer voor iedere storing naar het station

De data wordt in eerste instantie op het station opgeslagen als Comtrade file, maar zal in tweede instantie ook doorgezet worden naar een centrale assetmanagementdatabase in de vorm van een datalake. Met de pilot wil TenneT ervaring opdoen met het verzamelen en interpreteren van onderhoudsdata. Uiteindelijk wil men op basis van deze data preventief onderhoud kunnen inplannen en niet voor iedere storing meer naar het station hoeven te reizen. Met als resultaat een betrouwbaarder net en lagere onderhoudskosten.

Inzicht in onderhoudsbehoefte

Strukton zet het E-POSS monitoringsysteem reeds voor meerdere toepassingen in op de TenneT stations Rijssen, Alphen, Raalte en Terwinselen. Het systeem wordt gebruikt voor het monitoren van de motorstromen van scheiders en aardingsschakelaars en de stromen van trip- en inschakelspoelen van vermogensschakelaars. E-POSS is bij uitstek geschikt voor het verzamelen van grote hoeveelheden data. Door de toepassing van slimme algoritmes kunnen diverse faalvormen worden onderscheiden, waardoor beter inzicht wordt verkregen in de onderhoudsbehoefte.

Minder onderhoud en storingen

POSS is een makkelijk inzetbare monitoringtool voor assets. Met slimme algoritmes vertaalt POSS conditiedata in waardevolle informatie.

Ontdek meer over POSS