Bekijk alle artikelen

Trams op zonne-energie

Dankzij een unieke koppeling tussen eco-zonnepark ’t Oor in Den Haag en het energienet van HTM rijden de trams van Randstadrail 3 en 4 op zonne-energie. Vandaag, op de langste dag van het jaar, staan we daar graag bij stil.

Met onze bijdrage aan de ontwikkeling van het eco-zonnepark hebben wij als Strukton Rail invulling gegeven aan onze ambitie op het gebied van duurzaamheid. Op het terrein, gelegen tussen de sporen op de grens van Mariahoeve en Voorburg, zijn 4.700 zonnepanelen geïnstalleerd die per jaar ruim 1,4 Gigawattuur aan stroom leveren. “Wij waren leading in het project. Dat betekent de verbindingen leggen tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en onderaannemers”, zegt Gertjan van Keulen, projectcoördinator bij Strukton Rail, PMC Kabels & Leidingen. “Je bent de spil in de organisatie. Aangezien deze toepassing van zonne-energie een hele nieuwe ontwikkeling is, heeft de afstemming van het eisenpakket best de nodige moeite gekost.”

Rechtstreeks

In de uitvoering heeft PMC Kabels & Leidingen, in opdracht van het bedrijf Sunprojects, de 10 kV-kabels aangelegd om de hoogspanning op het HTM-net aan te sluiten. Tevens hebben wij de plaatsing van een soort schakelstation begeleid en overige bekabelingswerkzaamheden uitgevoerd.
Een bijzonderheid van dit project is het hogere rendement. Normaal gesproken wordt de gelijkstroom van zonnepanelen omgevormd naar wisselstroom en geleverd aan het openbare net. Door het omvormen en transporteren van energie ontstaat er energieverlies. Dankzij het toepassen van een innovatieve methode waarmee de opgewekte gelijkstroom van de zonnepanelen direct naar de bovenleiding wordt getransporteerd, is dit verlies te minimaliseren. Dit betekent een mogelijke doorbraak voor een nieuwe standaard in het direct voeden van duurzame stroom aan spoorwegnetwerken.

Energietransitie

Gertjan is erg enthousiast over het project dat in het afgelopen jaar succesvol is opgeleverd. “Dit is een unieke ontwikkeling op het gebied van energietransitie waar ik graag verder in zou gaan. Plannen verkeren nog in een pril stadium, maar er wordt absoluut over nagedacht. Ook voor treinen zijn er mogelijkheden, bijvoorbeeld door de bovenleiding te koppelen aan zonnestroom. Vaak zijn er braakliggende stukken grond rondom het spoor die uitermate geschikt zijn voor zonneparken.”