Bekijk alle artikelen

Vervangen Hoofdrailrem 2 Kijfhoek

Op Kijfhoek worden de goederenwagons vanuit de Rotterdamse haven samengesteld tot treinen met vele bestemmingen in Nederland en het Europese achterland. Dit samenstellen gebeurt volgens het zogeheten heuvelproces.

Een locomotief duwt de wagens over een heuvel en op een geautomatiseerde manier worden ze vervolgens gesorteerd. Jaarlijks passeren er tienduizenden treinen, de sporen van Kijfhoek worden zeer intensief gebruikt. Het heuvelsysteem dat eind jaren negentig in gebruik werd genomen, is dan ook hard aan vernieuwing toe.

Het vervangen van hoofdrailrem-2 op Kijfhoek was een zeer bijzondere klus. Van 1 tot en met 11 mei voerde Strukton Rail in opdracht van ProRail dit werk uit. Met succes. Ruim op tijd kon het heuvelspoor weer in dienst worden genomen.

Unieke aanpak: “Ik geloof niet in eilandjes”

Een uniek project vraagt om een unieke aanpak. Willem Franken, projectmanager ProRail, kijkt heel positief terug op de samenwerking met Strukton Rail. “Zeer specifieke kennis die nodig is om het werk uitgevoerd te krijgen was zowel bij ProRail als bij Strukton aanwezig. Die hebben elkaar weten te vinden. De een kon niet zonder de ander; ik geloof niet in eilandjes. Je moet alles tegen elkaar schuiven en vervolgens het werk uitvoeren.”

“Concreet betekende dit bijvoorbeeld dat kennis van de uitvoerder Kunstwerken en van de inspecteur van ProRail op één hoop werden gegooid. Samen werd het constructieve deel beoordeeld zoals de toestand van de frame en de rem. Ook uit de testresultaten zijn gezamenlijk conclusies getrokken. Daarbij kwam de opgedane kennis van de vernieuwing van hoofdrailrem-1, uitgevoerd in november vorig jaar, goed van pas. In beide organisaties zit veel leervermogen.”

Gezamenlijk belang

“Dit team onderscheidde zich ook doordat de mensen van ProRail, op inspecteursniveau, niet vies waren om vuile handen te maken. Niemand die op afstand bleef.” Massimo Parisi, projectleider Strukton Rail, herkent dit beeld: “De rol opdrachtgever – opdrachtnemer was er wel, maar zag je eigenlijk niet. Er was een bouwteam samengesteld dat gezamenlijk optrok en de problemen met elkaar oppakte. Ik ben daar voorstander van. De financiële kant is dan minder leidend want je hebt allebei maar één belang: het slagen van het project.”

Vertrouwen

Willem: “Gezamenlijke verantwoordelijk was er niet alleen in de uitvoering, ook bij het leidinggeven. Ik heb tegen Massimo gezegd dat hij ‘in charge’ zou zijn als ik er niet was. Vertrouwen in elkaars kunnen is zeer waardevol. Ieder in z’n kracht zetten van de vaardigheden of het stukje techniek dat iemand beheerst. Vertrouwen betekent echter óók dat je dingen kunt uitspreken naar elkaar die minder soepel lopen. Dan kom je verder.”

Uitdaging

Willem: “Grootste uitdaging voor mij was het op tijd in dienst komen. Zijn we in staat om elf dagen lang met elkaar dezelfde energie te geven, ondanks tegenslagen die er altijd zijn of slecht weer? Elf dagen inzet, toewijding en veerkracht… Er hing een hoop van af, maar ik weet nu wat ik aan iedereen heb en wat iedereen kan. Ik zou zo weer een dergelijk werk met dit team kunnen doen en dat is niet denkbeeldig. Op basis van de adviezen en modellen is er een mogelijke vernieuwing van de frames van zes groepsremmen begin volgend jaar te verwachten.”

Wat maak jij morgen

Een kansrijke verbinding naar jouw toekomst start hier. Met trotse collega’s, goede arbeidsvoorwaarden en volop ruimte voor ontwikkeling. Mis jouw morgen niet!

Welke vacature matcht bij jou?