Bekijk alle artikelen

Centraal Diensten Gebouw in Rijssen in delen opgebouwd

In de komende jaren naderen meer dan 145 hoogspanningsstations het einde van de levensduur en moeten klaar gemaakt worden voor de toekomst. De hoogspanningsstations zijn niet overal hetzelfde ingericht, waardoor op dit moment overal maatwerk nodig is. De vervanging en opwaardering van zoveel hoogspanningsstations in een beperkte tijd is een enorme uitdaging.

Het Bay Replacement programma (BRP) van TenneT pakt dit op verschillende, innovatieve, manieren aan.  Niet alleen op technisch gebied wordt er vernieuwd. Ook de gebouwen op sommige stations worden aangepakt. Rijssen is het eerste station dat wordt vernieuwd. De velden, de grote ‘stoppenkasten’ die buiten staan, worden op dit moment gemaakt in een grote hal in Oldenzaal.

Centrale Diensten Gebouw

Ook het Centrale Diensten Gebouw (CDG), het gebouw waar alle techniek in staat, wordt vernieuwd. En, net als de rest van het station, volgens een modulair concept. Vijf units worden in de fabriek gebouwd en compleet ingericht aangevoerd naar de bouwplaats. Op de bouwplaats worden de units naast elkaar geplaatst. Zo hoeft er alleen nog maar voor te worden gezorgd dat de daken en gevels netjes op elkaar aansluiten. Eerder werd het ter plaatse gebouwd en duurde het zeker een half jaar. Dit komt bijvoorbeeld doordat het beton moet uitharden en doordat het metselen veel tijd in beslag neemt. Het CDG in Rijssen is in enkele dagen geplaatst.
Het is wel zaak om op tijd met de voorbereidingen te beginnen. De bouwtijd (op locatie) van een geprefabriceerd gebouw is weliswaar veel korter dan bij een traditioneel gebouw, maar de totale doorlooptijd – inclusief voorbereiding en fabricage – is dat niet. In feite verplaatst de productie zich van de bouwplaats naar de fabriek.

Look and feel

Hoewel het een technisch gebouw is, is er ook aandacht besteed aan de uitstraling van het gebouw. TenneT heeft een beeldkwaliteitsplan opgesteld en Strukton heeft een architect ingeschakeld om een ontwerp te maken dat hieraan voldoet. In Rijssen is gekozen voor een duurzame houten gevelafwerking met verticale planken van verschillende breedte en dikte. TenneT en de betrokken aannemers blijven samen nadenken over verdere verbeteringen in zowel de technische, constructieve, duurzame als esthetische toepassingen in de bouw.

Het Bay Replacement programma van TenneT

Een nieuwe standaard voor hoogspanningsstations

Lees meer