Bekijk alle artikelen

Wat veiligheid met duurzaamheid te maken heeft

Op 28 januari vindt het Energy Safety Festival plaats. Een digitale editie dit keer. Nog een primeur: Strukton Systems is voor het eerst partner van het festival. Ronnie Borckink, manager bij Strukton Systems, vertelt erover.

Het spreekt voor zich dat veiligheid helemaal bovenaan alle agenda’s en werklijstjes staat in de energiebranche. Wie in aanraking komt met hoogspanning overlijdt direct. En bij bepaalde weersomstandigheden kan hoogspanning zelfs op drie meter afstand al levensgevaarlijk zijn. Niet voor niets komen allerlei bedrijven uit de branche tijdens het Energie Safety Festival bij elkaar om met elkaar te praten over veiligheid en ervaringen uit te wisselen. Je kunt immers van elkaar leren waar en hoe het beter en veiliger kan. Dit jaar zijn wij er voor het eerst bij. Misschien lijken we een vreemde eend in de bijt, maar dat zijn we niet. Ten eerste hebben we in het spoor uiteraard te maken met hoogspanningswerkzaamheden aan de bovenleiding. Daarnaast doen we, behalve spoorwerk, steeds meer werkzaamheden voor opdrachtgevers in de energiebranche. 

Veilig werken

Veilig werken zit ingebakken in ons DNA. Het spreekt natuurlijk meer dan vanzelf dat de spanning van de bovenleiding is afgeschakeld als we daar werkzaamheden aan uitvoeren. Maar in ons werk is ook aanrijdgevaar een reëel risico. Niet voor niets mag je pas aan het spoor werken en in en naast het spoor lopen als je daar alle papieren en accreditaties voor hebt. Daarnaast is er nog de arboveiligheid: de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen en goedgekeurde gereedschappen. 

 

De vernieuwing van de hoogspanningsstations gaat niet snel genoeg. Wij hebben geschikt en geschoold personeel in dienst dat kan helpen

Ronnie Borckink, manager Strukton Systems

Werk aan de winkel

Strukton Systems is onderdeel van Strukton Rail en we doen zowel werk voor ProRail als voor energiegerelateerde organisaties. Zo werken we in opdracht van transmissienetbeheerder TenneT aan het Nederlandse hoogspanningsnet: we gaan 110-150 kV-hoogspanningsstations vernieuwen. Die zijn namelijk verouderd en niet geschikt om de toenemende vraag naar energie – van elektrische auto’s, zonnepanelen, windmolens, huizen die van het gas af gaan – te bolwerken. Werk aan de winkel dus. En werken voor TenneT kent een heel andere aanvliegroute dan wanneer we voor ProRail aan de slag gaan. In dat laatste geval wordt het stuk spoor waar we aan werken tijdelijk ‘van ons’. ProRail draagt het als het ware aan ons over en wij regelen alles zelf, dus ook de veiligheid. Zijn we klaar, dan dragen we de baan weer over aan ProRail. Bij TenneT gaat dat anders: we werken daar onder hun strenge toezicht. Er zijn altijd IV’ers van TenneT bij: installatatieverantwoordelijken. Zij zien erop toe dat we het werk goed en veilig uitvoeren.

Klimaatakkoord

Dat betekent dat bij elk klusje dat wij voor TenneT doen, een IV’er ook tijd moet vrijmaken in zijn agenda. Het gevolg mag duidelijk zijn: het vernieuwen van al die 140 hoogspanningsstations legt een enorme druk op de schouders van de IV’ers. Er zijn namelijk niet zoveel IV’ers, dus dat leidt tot so much to do in so little time. De consequentie? De vernieuwing van de hoogspanningsstations gaat niet snel genoeg. Uiteindelijk kan dat betekenen dat we niet snel genoeg over kunnen schakelen van grijze naar groene stroom. Helemaal onderaan de streep betekent dat wellicht dat we niet op tijd kunnen voldoen aan de eisen in het klimaatakkoord van Parijs. Zo zie je dus dat veiligheid zelfs invloed heeft op duurzaamheid.

Samen de schouders eronder

Hoe dramatisch dit ook mag klinken, toch denk ik dat er een oplossing is. We kunnen de personeelsvijver namelijk op een andere manier uitbreiden: via aannemers zoals Strukton. Wij hebben geschikt en geschoold personeel in dienst dat kan helpen. Ik wil wel meteen graag een misverstand voorkomen: we gaan níét beknibbelen op veiligheid. Daar zullen we dus goede afspraken over moeten maken met elkaar. Maar een veiligheidsvoorsprong hebben we op één punt alvast wel: als de IV’er een eigen collega is, zijn de lijnen korter. Dat is bij voorbaat al veiliger, want we kennen elkaar van haver tot gort.
Ik denk dat het een goed idee is om tijdens het Energy Safety Festival hiermee een start te maken en met elkaar van gedachten te wisselen over deze nieuwe aanpak, of een variant ervan. Ik kijk er alvast naar uit om mijn nieuwe ‘collega’s te ontmoeten. 

 

Alles over het Energy Safety Festival

Openhartig het gesprek aangaan over veiligheid. Daar is binnen de sector behoefte aan. Ben jij er bij op 28 januari?

Lees meer