Bekijk alle artikelen

Welkome gast: Strukton Wire Scan in en rondom Stockholm

Vorige maand zijn in samenwerking met de Zweedse collega’s twee weken lang metingen uitgevoerd aan de bovenleiding op drie trajecten in en rondom Stockholm. Dit alles met behulp van de innovatieve Strukton Wire Scan, die al eerder zijn toegevoegde waarde heeft bewezen in relatie tot preventief spooronderhoud.

In onze eigen PGO gebieden en bij diverse lightrail bedrijven zoals het GVB zijn diverse metingen eerder al succesvol uitgevoerd.

Een goede voorbereiding..

Vooraf was bekend dat er op drie verschillende lijnen met drie verschillende voertuigen gemeten moest worden, dit vanwege de aanwezigheid van smalspoor (891 mm i.p.v. conventioneel 1435 mm) op een van de trajecten. Een ander traject betrof een stads tracé en daar mag niet met hetzelfde voertuig gereden worden.

Naast het uitvoeren van de metingen moest er ook veel omgebouwd worden naar andere voertuigen. In samenwerking met de Zweedse collega’s is dat soepel verlopen, waardoor de metingen tijdig zijn uitgevoerd.

2 weken lang meten

In twee weken tijd is er in totaal ongeveer 150 kilometer bovenleiding gemeten, verdeeld over drie verschillende (stads-)tracés. Hieruit zijn rapporten gerold, toegespitst op de 3 gemeten netwerken (Roslagsbanan, Lidingöbanan en Spårväg City). Er is onderscheid gemaakt tussen de parameters: dikte, verschuiving, hoogte en harde punten. Alarmerende dunne plekken zijn niet gevonden, wel kwamen er uit de metingen stukken bovenleiding naar voren die op korte termijn hersteld moeten worden. Strukton Zweden voert dit herstel zelfstandig uit, gezien zij deze lijnen onderhouden.

De verdere details van de meetresultaten worden nu uitgewerkt en geanalyseerd. De resultaten zullen gepresenteerd worden aan de klant, Storstockholms Lokaltrafik (SL). Dit zal als input gaan dienen voor vernieuwingsplannen en trendanalyses.

Kansen in Zweden en daarbuiten

Door de flexibiliteit van de Strukton Wire Scan kan het meetsysteem overal waar bovenleiding hangt ingezet worden. Ook op trajecten waar Strukton niet verantwoordelijk is voor het onderhoud. Dit maakt het marktpotentieel behoorlijk groot. Naast dat het meetsysteem flexibel inzetbaar is, is de kwaliteit van de meting(en) goed.
Het doel is om de Strukton Wire Scan in zoveel mogelijk landen in te gaan zetten. Bijna ieder voertuig met een laadvloer is geschikt om te meten met dit meetsysteem, of kan dit met enkele kleine aanpassingen geschikt gemaakt worden. De Strukton Wire Scan wordt de komende periode weer gebruikt om metingen te verrichten in de PGO contracten.

Impact corona

De oorspronkelijke metingen stonden gepland voor september. Op dat moment gold er een oranje reisadvies en is het werk uitgesteld naar halverwege oktober. Het reisadvies kleurde eind augustus weer geel, waardoor er voldoende tijd was om de metingen voor te bereiden. Inmiddels is het reisadvies weer teruggeschroefd naar oranje.

Meer over deze innovatie

De Strukton Wire Scan meet de bovenleiding

Strukton Wire Scan