Bekijk alle artikelen

De railindustrie is te gek: Hop On!

Spoorvervoer wordt steeds belangrijker. Sterker nog, spoorvervoer is cruciaal voor Europa om de verplichtingen op het gebied van duurzaamheid en klimaatverandering na te komen. Bedrijven en burgers zoeken meer en meer naar groenere, veiligere en duurzamere vervoersoplossingen.

Dit geeft de spoorsector mooie kansen. De spoorindustrie heeft grote ambities om de duurzaamheidsdoelen van de EU te helpen verwezenlijken. Door te komen met innovatieve en technologische oplossingen zoals robotisering en elektrificatie wordt hier invulling aan gegeven.

Dit vraagt om mensen met de juiste kennis en ideeën. Wie op het perron op de trein staat te wachten en daar vervolgens in stapt ziet niet direct dat er een hele spoorindustrie verscholen gaat achter de rijdende trein. De enkeling die dit wel weet koppelt de spoorsector vaak nog aan een oubollig imago. Niet direct een sexy industrie waarvoor je zou willen werken. Dit terwijl de spoorindustrie er juist een is waar technologie een grote rol speelt. Zonder de nieuwste technologieën is het niet mogelijk om het spoor veilig en beschikbaar te houden.

Hop On For Our Planet-campagne

De hoogste tijd om dit imago te veranderen! Zeker omdat het aantrekken van jongeren nodig is voor de toekomstgerichte sector. Meer mensen uit Generatie Z moeten geënthousiasmeerd worden voor de spoorsector. En ook de experts worden niet vergeten.
Om die reden heeft de Europese railbrancheorganisatie Unife het initiatief genomen voor de Hop On For Our Planet-campagne. Grote bedrijven als Bombardier, Siemens, Alstom en ook Strukton Rail en zijn Italiaanse zusterbedrijven CLF en Sifer slaan de handen ineen om de reputatie van de spoorindustrie te verbeteren en het publieke imago te versterken, onder zowel jongeren (denk aan Generatie Z) als ook de experts. Zo moeten meer medewerkers (van de toekomst) een warm gevoel krijgen bij het spoor. 

Duurzame industrie

Door deze campagne te volgen leren mensen meer over hoe technische innovaties leiden tot duurzame oplossingen en – nog belangrijker – hoe zij er een onderdeel van kunnen worden. Een open uitnodiging om te ontdekken wat de railindustrie te bieden heeft. De focus van de campagne ligt op Frankrijk, Duitsland, Italië, Polen, Spanje en Nederland.
 
De campagne gaat op woensdag 21 oktober van start. Tijdens de vijf maanden durende campagne worden in heel Europa diverse social media posts gekoppeld aan de #HopOnForOurPlanet. Door het delen van video’s van zogenaamde ‘faces of the industry’, een campagnevideo, banners en factsheets en door het organiseren van een digitaal event op diverse kanalen worden zoveel mogelijk mensen bereikt.

Houd de social accounts van Strukton Rail in de gaten en help mee de boodschap te verspreiden! 

 

Hop On For Our Planet-campagne

Ben je nieuwsgierig naar de Hop On For Our Planet-campagne? Bekijk dan de officiële website.

Ontdek het nu!

SpoorProTV interview met Karin Haaksman