Bekijk alle artikelen

Realisatie locomotievenwerkplaats in recordtempo

De Tweede Maasvlakte mag zich rijk rekenen met een hypermoderne werkplaats voor het onderhoud aan elektrische locomotieven: de Locomotive Workshop Rotterdam (LWR). De werkplaats is in recordtempo gerealiseerd.

Dankzij de samenwerking tussen opdrachtgevers Siemens Mobility B.V. en Mitsui Rail Capital Europe GmbH en als opdrachtnemer verschillende deelbedrijven en disciplines binnen Strukton en Antea Group duurde het slechts twee jaar om van business plan te komen tot een functionerende werkplaats. Ook de medewerking van ProRail en Havenbedrijf Rotterdam, met onder meer het ter beschikking stellen van het terrein op de Tweede Maasvlakte en de aansluiting op het bestaande spoornet, was van groot belang voor de snelle realisatie.

Met de opening van de LWR op 26 november 2019 beschikt de haven van Rotterdam over een unieke testfaciliteit voor alle in Europa voorkomende netspanningen van spoortrajecten. De werkplaats is onderdeel van een Europees netwerk van onderhoudswerkplaatsen. Rotterdam is als grootste zeehaven van Europa de logistieke toegangspoort tot het Europese spoorwegnet. De komst van LWR maakt het voor exploitanten van goederentreindiensten aantrekkelijker meer goederen over het spoor te vervoeren van en naar de Rotterdamse haven.

Functies werkplaats

De LWR is een joint venture van locomotievenproducent Siemens Mobility B.V. en treinleasemaatschappij Mitsui Rail Capital Europe (MRCE). De werkplaats voor preventief en correctief onderhoud, inspecties en updates – meestal binnen het tijdsbestek van een dag – telt acht parkeersporen en zes werksporen en is via een wissel in het hoofdspoor verbonden met het spoornetwerk. Over twee parallelle sporen bereiken en verlaten locomotieven het terrein. Met een traverse (een verschuifbare brug) worden binnenkomende locomotieven op het juiste spoor gezet. Locomotieven worden, voor ze de werkplaats inrijden, eerst gereinigd in een wasplaats. Op de kuilwielenbank kunnen treinwielen van hogesnelheidslocomotieven tot op tienden van een millimeter nauwkeurig opnieuw worden geprofileerd.

Uniek voor een Europese locomotievenwerkplaats en een technisch hoogstandje zijn de testsporen met bovenleiding waarop alle in Europa voorkomende netspanningen van spoortrajecten kunnen worden gezet. Hiermee zoemt LWR in op de toenemende vraag naar onderhoud van technisch complexe cross-border locomotieven. De locomotievenwerkplaats is beschikbaar voor allerlei typen elektrische locomotieven.

Internationaal

De haven van Rotterdam is het begin- en eindpunt van meer dan 250 wekelijkse internationale spoorwegtransporten. De locatie van LWR maakt langdurige verplaatsingen van locomotieven overbodig, wat tijd en geld bespaart. Bij het ontwerp en de bouw van de werkplaats is al rekening gehouden met toekomstige uitbreidingen van het spoornet om het terrein heen. Dat maakt toekomstige uitbreiding van capaciteit en faciliteiten eenvoudig mogelijk. Om de CO2-footprint te minimaliseren zijn op het dak van de werkplaats zonnepanelen geplaatst die in 50% van de energiebehoefte voorzien.