Bekijk alle artikelen

Persoonsgegevens gestolen

Op dinsdag 1 oktober werden wij onaangenaam verrast door een melding van de politie dat persoonsgegevens van medewerkers van Strukton Rail in Nederland en medewerkers van Eurailscout in Nederland waren gestolen.

Onze compliance officer is direct naar het politiebureau gegaan om meer informatie te verkrijgen en om aangifte te doen van diefstal en verduistering van bedrijfsgegevens. Op basis van de door de politie verstrekte informatie is direct intern onderzoek gestart. 

Op donderdag 3 oktober wees onderzoek uit dat een tijdelijke ex-medewerker foto’s heeft gemaakt van data van naar alle waarschijnlijkheid alle (oud-)medewerkers van Strukton Rail en van Eurailscout in Nederland. Deze medewerker had uit hoofde van zijn functie toegang tot de gegevens. Wat is er precies gestolen:  namen, geboortedata, voorletters, adresgegevens, datum in dienst, datum uit dienst (indien van toepassing) en bankrekeningnummer. Alles wijst er op dit moment op dat sprake is van een eenmalige en individuele actie. Op donderdag 3 oktober hebben wij melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Wij betreuren dit incident enorm en doen er alles aan om te voorkomen dat dit nog een keer gebeurt. De realiteit is dat diefstal helaas nooit helemaal is uit te sluiten. 

Dit voorval maakt duidelijk dat misbruik van vertrouwelijke informatie altijd op de loer ligt. Wij doen er alles aan om datalekken te voorkomen. Naar aanleiding van dit incident zullen wij onze werkafspraken en processen evalueren en waar mogelijk verbeterpunten doorvoeren.