Bekijk alle artikelen

Raamcontract van 4 jaar bij Twence

Strukton Systems won op 15 mei de aanbesteding voor het onderhoud van de hoogspanningsinstallaties van afvalverwerker Twence in Hengelo.

Het is een raamcontract voor vier jaar. Praktisch gezien betekent het een voortzetting van de werkzaamheden: Strukton Systems komt er al sinds 2015 over de vloer.

Destijds was het gebruikelijk om het onderhoudscontract aan de installaties één op één te gunnen, maar dat is niet meer toegestaan; het moet nu via een Europese aanbesteding. Acht partijen schreven in, waarvan er drie overbleven. Strukton haalde de opdracht binnen op basis van kwaliteit, kennis, kunde, prijs en flexibiliteit. Ook het feit dat Strukton gecertificeerd is op trede 4 van de veiligheidsladder woog zwaar in de keuze van Twence.

Van 10 naar 110 kV

De hoogspanningsinstallaties vormen de schakel tussen het openbare elektriciteitsnet en de verbrandingsinstallaties van Twence, dat energie haalt uit afval. Dat doet het bedrijf door afval te verbranden. In de wanden van de verbrandingsovens zit een netwerk van buizen met water. Door de hitte wordt het water stoom, die een turbine aandrijft. De turbine is verbonden met een generator die elektriciteit produceert. In de hoogspanningsinstallatie van Twence wordt die elektriciteit omgezet van 10 kV naar 110 kV, zodat die vervolgens naar het openbare net van TenneT kan worden getransporteerd, voor huishoudens in de regio. Ook de restwarmte en de stoom zelf verkoopt Twence, bijvoorbeeld voor stadsverwarming of voor de industrie.

Altijd bereikbaar

Strukton Systems is verantwoordelijk voor het jaarlijkse onderhoud aan de installatie. Zo zijn vorig jaar de 10kV beveiligingsrelais vervangen, om storingen te voorkomen. Elke vijf jaar is er groot onderhoud. Daarnaast is Strukton Systems verantwoordelijk voor het verhelpen van storingen aan de installatie. 24 uur per dag, 7 dagen per week is er iemand van Strukton bereikbaar voor Twence. Als er een storing is, zijn medewerkers van Strukton binnen 30 minuten op de site om die te verhelpen.

 

Meer nieuws uit de wereld van Strukton Rail

Onze wereld is dynamisch en verandert continu.

Ontdek het hier