Bekijk alle artikelen

Directiewijziging Strukton Rail Nederland

Sinds 1 januari van dit jaar is Jacob Zeeman voorzitter van de internationale board van Strukton Rail.

Hij gaat de samenwerking tussen de thuislanden Nederland, Zweden, Denemarken, Italië en België intensiveren en richt zich daarnaast op de ontwikkeling van onze business in Australië en de Verenigde Staten. Jacob: “Met onze ervaring en vakmanschap en gebruik makend van digitalisering en robotisering wil ik de positie van Strukton Rail als technologie- en onderhoudspartner in de internationale railmarkt verstevigen.”

Om deze internationale ambitie waar te kunnen maken, maakt Jacob geen deel meer uit van de directie van Strukton Rail Nederland.

Internationaal spooronderhoud
Marc Maathuis, directeur Onderhoud bij Strukton Rail Nederland en directeur Strukton Systems, zal de onderhoudspositie van Strukton Rail verder uitbouwen op internationale schaal. Het huidige prijs- en risiconiveau in de spooronderhoudsmarkt in Nederland maakt dat wij meer aandacht geven aan de spooronderhoudsmarkt buiten Nederland. Wij richten ons op die landen waar de behoefte aansluit bij ons smart maintenance concept, dat leidt tot verbeterde veiligheid, beschikbaarheid en betrouwbaarheid van het totale spoorsysteem. Innovaties brengen wij in onze thuislanden tot ontwikkeling, met Nederland als belangrijke basis.

Tjark de Vries directeur Strukton Rail Nederland bv
Om Jacob en Marc de gelegenheid te geven onze internationale activiteiten verder uit te bouwen, is Tjark de Vries benoemd tot directievoorzitter van Strukton Rail Nederland bv. Tjark trad in oktober 2013 bij ons in dienst als directeur Projecten bij Strukton Rail Nederland. Hij professionaliseerde ons projectenbedrijf in Nederland, met een focus op veiligheid, kwaliteit en de klant. Tjark zal onze positie in Nederland, het land waar onze basis is en blijft, samen met Marc verder versterken. Het doel: een veilig en beschikbaar spoorsysteem in Nederland, in samenwerking met onze opdrachtgevers, de overheid en andere partners. Met alle aandacht voor het welzijn van onze mensen en steeds verdere gaande samenwerking tussen alle bedrijfsonderdelen.