Bekijk alle artikelen

Nieuw onderhoudscontract in Limburg

Strukton Rail gaat het dagelijkse onderhoud aan het spoor in Limburg verrichten.

Spoorbeheerder ProRail heeft het Prestatie Gericht Onderhoud-contract aan Strukton gegund. De vijfjarige overeenkomst gaat 1 maart 2019 in.

Strukton Rail onderhoudt dit spoor al sinds 1997. Ook al vóór die tijd werkte een groot aantal monteurs al in dit gebied. Er zit een goed team met collega’s uit de regio. Zij brengen gebiedskennis in, wat naast een prestatiegerichte aanpak en innovatieve technologie belangrijk is bij het realiseren van de Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI’s).

Strukton heeft al meerdere onderhoudscontracten in de regio. Wij verzorgen het onderhoud van de sporen op het industrieterrein van Chemelot/DSM en van de technische installaties in de Koning Willem-Alexandertunnel. Hierdoor kunnen we optimale combinaties maken.

Innovaties
Het contract gaat in op 1 maart 2019, maar we zijn al gestart met het doorvoeren van innovaties. Zo voorzien wij de meeste wissels van ons Preventief Onderhoud- en Storingsdiagnosesysteem Strukton (POSS). Ook worden 400 hekken, poorten en vluchtdeuren voorzien van Strukton Action Detection (SAM), een Internet of Things-oplossing die realtime inzicht geeft of alles goed afgesloten is. Vanuit ons Control Centre in Utrecht wordt het team in Limburg vervolgens aangestuurd om ervoor te zorgen dat hekken gesloten zijn voordat onbevoegden deze hebben kunnen passeren.

Voor het bepalen van de onderhoudstoestand op en rond het spoor, zal er onder andere gebruik worden gemaakt van 360-graden camerabeelden. Daardoor zijn veranderingen snel inzichtelijk. Een andere innovatie betreft de combinatie van een meetvoertuig en een stopmachine waardoor afwijkingen in de spoorgeometrie worden voorkomen.

Flora en fauna
Bijzonder in het contractgebied is dat er veel verschillende beveiligingstypen zijn, met drie verschillende voltages op de bovenleiding. Verder is het contractgebied Limburg uniek in de zin dat het aan twee landen grenst, met drie grensoverschrijdende baanvakken naar België en twee naar Duitsland. Door het glooiende karakter lijkt het een stukje buitenland in Nederland. Ook moet er rekening worden gehouden met de dieren en planten in Limburg. Flora en fauna zijn zeldzaam, met onder meer de levendbarende hagedis en de vuursalamander. Limburg zal het eerste PGO-contract worden waar per landschapstype andere eisen worden gesteld aan de begroeiing van de spoorbermen. Het onderhoud hiervan vormt hierdoor een belangrijk onderdeel van het contract.

Dit bericht is gebaseerd op een bericht van Spoorpro.nl d.d. 14 november 2018