Bekijk alle artikelen

Spoorse werk Botlekbrug gaat beginnen

Het spoorse werk op en rond de Botlekbrug gaat beginnen.

Onder de pet van het consortium A-Lanes is Strukton begonnen met de aanleg van de opritten naar de brug.

De bekisting naar de Botlekbrug, met vlechtwerk van staal

Puimsteen
De opritten mogen niet te veel druk geven op de onderliggende Botlekspoortunnel en de kabels en leidingen in de ondergrond. Om die reden is er veel rekenwerk vooraf gegaan aan de daadwerkelijke aanleg. Uiteindelijk is gekozen voor een constructie met het ultralichte Yalibims (vulkanisch puimsteen van het Griekse eiland Yali) als ondergrond.

Nauwkeurig werkje
Tussen de oprit en de brug komt aan de oostkant een ‘kist’, die extra stevigheid moet geven. Die kist (plaat met gevlochten staal) is nodig omdat er geen ruimte is voor een normale constructie, die breder is. Aan de andere kant is wel ruimte voor een normale opgang. Het goed bouwen van de opritten is een nauwkeurig werkje, omdat de rails tussen brug en landhoofden precies op elkaar moeten passen. En dat is millimeterwerk.

De bekisting naar de Botlekbrug, met vlechtwerk van staal

Het grote plaatje
Het consortium A-Lanes A15 voert het project uit in opdracht van ProRail en Rijkswaterstaat. Er wordt gewerkt aan het spoor, de bovenleiding en aan een nieuwe fiets- en voetgangersverbinding. Als dat af is, installeren ze de veiligheidssystemen en kan het spoor worden aangesloten op het huidige spoorwegnet van de Havenspoorlijn. Verder worden de Venkelweg en Oude Maaspad opnieuw ingericht.


Het project is een goede samenwerking tussen Strukton Civiel en Strukton Rail. Strukton Civiel maakt de onderbouw (de aardebaan) waarop Strukton Rail het spoor bouwt. Als alles loopt zoals bedacht, zijn de werkzaamheden in april 2019 klaar.

De oprit naar de Botlekbrug, met hier zichtbaar de ondergrond van de vederlichte puimsteen ‘Yalibims’.