Bekijk alle artikelen

Veiligheid spooremplacement Kijfhoek

Op 15 juni jl. heeft op emplacement Kijfhoek een botsing plaatsgevonden tussen een lorrie van Strukton Rail en een ketelwagon.

De basis van het ongeluk was dat zowel aan de kant van Strukton Rail als aan de kant van ProRail afgeweken was van de afgesproken en vastgelegde procedures.

De afgelopen tijd hebben op Kijfhoek meerdere incidenten plaatsgevonden, waarbij Strukton voor een beperkt deel betrokken was. Tegen het licht van de incidenten heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T) de werkzaamheden op Kijfhoek op 19 juli tot nader order ook stilgelegd. Alleen noodzakelijk storingsonderhoud en inspecties mogen worden uitgevoerd.
Afwijkend gedrag waarbij wij ons niet houden aan veiligheidsinstructies of afgesproken werkprocessen willen en kunnen wij niet accepteren. Wij werken dan ook continu aan het verhogen van ons veiligheidsbewustzijn. Soms moeten wij dat doen door te leren van een afwijking of incident.

Ook de ingreep van de inspectie op Kijfhoek grijpen wij aan om de veiligheidscultuur weer te verbeteren. Onze medewerkers hebben wij geïnformeerd en we zijn de procedures aan het aanscherpen. Daarvoor is ook het overleg met ProRail en IL&T opgestart. Totdat wij en zeker ook IL&T ervan overtuigd zijn dat er een veilige werkplek te garanderen is voor alle medewerkers, blijven de reguliere werkzaamheden op Kijfhoek nog stilliggen.