Bekijk alle artikelen

Integraal wissel- en spoorvernieuwing project succesvol afgerond

Van maandag 28 mei t/m zondag 1 juli werkte Strukton in opdracht van RET aan de wissel- en spoorvernieuwing op metro emplacement ‘s-Gravenweg in Rotterdam.

Afgelopen zondag gingen om 13.20 uur de sporen veilig, onbelemmerd en zonder restpunten in dienst.

De werkzaamheden bestonden in hoofdlijnen uit het vervangen van een wisselcomplex bestaande uit twaalf st. wissels 1:9 en 160m ballastspoor. Ook werden diverse spooraansluitingen vervangen, zowel ballastspoor (ca. 130m) als betonspoor (ca. 50m).
Binnen het vernieuwingsgebied is de onder- en bovenlaag ballast vernieuwd, de derde rail is vervangen en de huidige betonnen overweg is uitgevoerd als Strail. Daarnaast is er liggingsonderhoud gepleegd op acht opstelsporen en de tussenliggende dienst perrons.

Integraal samenwerken
Gedurende het project werkten de Strukton bedrijven (Strukton Rail, Kabel, Milieutechnieken en Molhoek-CCT) samen met Dura Vermeer, RET Technische Automatisering en HeatPoint.

Strukton werkers aan het werk aan het spoor

“’In een periode van 5 weken is heel veel werk verzet door Strukton en alle onderaannemers. Jullie bijdrage heeft ervoor gezorgd dat het werk veilig is uitgevoerd, er geen noemenswaardige klachten zijn ontvangen vanuit de omgeving en dat technische uitdagingen zijn opgelost.”
Projectteam RET ‘s-Gravenweg groep 2