Bekijk alle artikelen

Krollen werken voortaan op duurzame biobrandstof

Strukton Rail, tekent samen met GoodFuels (leverancier duurzame biobrandstoffen) en Hans de Baat Olieprodukten BV (distributeur) een meerjarige samenwerkingsovereenkomst om de CO2-uitstoot van de krollen (kranen op lorries) te reduceren door de overstap van fossiele diesel naar duurzame biobrandstof.

Daarmee is het kranenbedrijf van Strukton Rail de eerste partij in de spoorbranche die deze stap naar verduurzaming zet. Een stap die per direct een positief effect zal hebben op de CO2-footprint van Strukton Rail en de werkomgeving van de medewerkers. 

Er wordt gestart met de brandstof GoodFuels50. Met ingang van 1 januari 2019 wordt overgegaan op de GoodFuels100. Deze fossielvrije brandstof is het meest duurzaam, zorgt voor een CO2-reductie van 90% en een aanzienlijk betere luchtkwaliteit t.o.v. fossiele diesel. Het positieve effect op de luchtkwaliteit is het sterkst bij oudere motoren.

v.l.n.r. : Doryan Daamen (GoodFuels), Hans de Baat (Hans de Baat Olieprodukten BV), Harold Verbruggen (Strukton)

v.l.n.r. : Doryan Daamen (GoodFuels), Hans de Baat (Hans de Baat Olieprodukten BV), Harold Verbruggen (Strukton)

 

Wat levert het op?
Kijkend naar het jaarlijks verbruik zal het gebruik van GoodFuels in het restant van 2018 nog een reductie opleveren van 160 ton CO2 en in 2019 zelfs 635 ton CO2.

“’Wij hopen dat deze stap zich als een duurzame ‘olievlek’ zal gaan verspreiden binnen de spoorbranche, maar ook zeker daarbuiten. Er zijn namelijk nog tal van andere toepassingen te bedenken”
Harold Verbruggen, Manager Business Unit Equipment.

Alle partijen zien deze samenwerkingsovereenkomst als een mooie eerste stap.

“We zijn enorm trots dat Strukton Rail als eerste marktpartij serieus bijdraagt in de verduurzaming van de spoorbranche waar nog steeds veel fossiele diesel wordt gebruikt. De overstap is goed voor Strukton, voor duurzame biobrandstoffen, én het behalen van de klimaatdoelstellingen”
Doryan Daamen, Sales Director GoodFuels

GoodFuels versus (bio)diesel
GoodFuels duurzame biobrandstof mag niet verward worden met het oude biodiesel. Enerzijds omdat de duurzaamheid van biodiesel veelal nog te wensen overlaat, vanwege het mogelijk effect op ontbossing of de impact op de voedselketen. Anderzijds omdat biodiesel van lage kwaliteit is en slechts in beperkte mate in motoren ingezet kan worden. Naast de duurzaamheid is juist de kwaliteit van de brandstof interessant, omdat dit inhoudt dat deze zonder aanpassingen direct ingezet kan worden in dieselmotoren. Verder is de brandstof geurloos en kan goed tegen koude weeromstandigheden.