Bekijk alle artikelen

Met leveranciers samenwerken aan duurzame projecten

Nieuwe partners hebben zich aangesloten bij de Duurzame Leverancier.

Samen met leveranciers gaan de initiatiefnemers en partners van Duurzame Leverancier er voor om snel en goed aan te tonen dat projecten en processen duurzamer kunnen.

Voor opdrachtgevers is aantoonbare duurzaamheid een must. Deze aantoonbaarheid realiseren, dat is precies wat de Duurzame Leverancier haar leden biedt. Om dit te bereiken worden zogenaamde LCA’s (Levenscyclusanalyses) uitgevoerd op een project of proces. De kwaliteit daarvan staat of valt met ingebrachte maatregelen. Om de kwaliteit van LCA’s aantoonbaar te verhogen, stelt de Duurzame Leverancier haar complete database met CO2-reductiemiddelen ter beschikking aan haar 3.500 leden. De database maakt onderdeel uit van de vernieuwde website.

Green Silence Wall in Beverwijk

Green Silence Wall in Beverwijk

Vernieuwde website
De
vernieuwde website is op 20 februari officieel gelanceerd tijdens een
bijeenkomst van de Duurzame Leverancier. Weerman Reinier van den Berg van
Meteoconsult zette tijdens deze gelegenheid als specialist op het gebied van
weer, klimaat en duurzaamheid uiteen wat het belang van duurzaamheid voor onze
planeet is.

Over de Duurzame Leverancier
De Duurzame
Leverancier is een initiatief gericht op het stimuleren en faciliteren van een
duurzame bedrijfsvoering. De initiatiefnemers zijn advies- en ingenieursbureau
Movares,  Strukton, Sweco en Antea Group. Sinds februari van dit jaar zijn
ook Arcadis, Witteveen+Bos, Fugro en RoyalHaskoningDHV aangesloten bij
dit initiatief.

De Duurzame Leverancier biedt onder meer:

  • Platform voor bedrijven (en overheden) die duurzaam willen produceren
  • Klankbordbijeenkomsten en keteninitiatieven met verschillende thema’s
  • Transparantie-index (database) met duurzame bedrijven
  • Duurzame bedrijfsvoeringscan (MVO/CO2/Innovatie)
  • Database met CO2-footprints van bedrijven
  • Carbon berekentool, een Co2-footprint tool volgens het GHG-protocol