Bekijk alle artikelen

Inzet POSS voor minder storingen op traject HTM lightrail

Sinds 1 januari 2017 verzorgt Strukton Rail in opdracht van HTM Personenvervoer NV het onderhoud van de lightrail infrastructuur (het voormalige Randstad Rail-traject) in Den Haag en omgeving.

Sinds 1 januari 2017 verzorgt Strukton Rail in opdracht van HTM Personenvervoer NV het onderhoud van de lightrail infrastructuur in Den Haag en omgeving.

Om het aantal storingen in dit gebied terug te dringen, de beschikbaarheid te verhogen en onderhoudskosten te verlagen, start dit jaar een pilot met condition based maintenance. Tijdens de pilot zal POSS® 24 wissels monitoren en de conditiewaardes van de wissels 24/7 bewaken. Hiermee krijgt HTM een volledig inzicht in performance en kan daarmee tijdig in actie komen om beschikbaarheid te waarborgen.

POSS® bewaakt de conditie van storingsgevoelige onderdelen in het spoor, zoals wissels, op afstand en maakt het mogelijk performancegedrag te analyseren. Om een volledig beeld te krijgen van het wisselgedrag worden zowel de motorstroom als het stuur- en controlecircuit gemeten. Deze oplossing sluit naadloos aan bij de wens van HTM om op korte en middellange termijn zoveel mogelijk storingen te voorkomen op een spoor van de lightrail infrastructuur tussen station Den Haag Centraal en de splitsing Zoetermeer / Rotterdam.

Het bewuste tweesporige traject van ongeveer 15 kilometer wordt door zowel HTM als de Rotterdamse RET geëxploiteerd. Kenmerkend van deze regio is dat de lightrail-trajecten moeten inspelen op een groeiende mobiliteitsvraag. Dit doen zij door de beschikbaarheid waar mogelijk te verhogen.

Beschikbaarheid

“Met de inzet van POSS® willen wij een boost geven aan de beschikbaarheid op het traject”. De kracht van een lightrail is dat je snel en efficiënt een grote hoeveelheid passagiers kunt vervoeren. Dan wil je natuurlijk niet dat reizigers onderweg stranden omdat een wissel niet goed functioneert. POSS® maakt het mogelijk om de wissels op het traject op afstand in de gaten te houden, zodat er ingegrepen kan worden vóórdat een storing optreedt. Met POSS® zijn wij in staat om tijdig te anticiperen op gemelde grenswaardes en de juiste integrale onderhoudsacties te organiseren”
Pim Hamers, contractmanager bij Strukton Rail

Preventief onderhoud

“Het was al snel duidelijk dat POSS® bij uitstek geschikt is voor de uitdaging op de lightrail infrastructuur in Den Haag en omgeving. Het systeem is ontzettend flexibel. In dit specifieke geval meet het de aansturingsstroom van een wisselmotor & puntstuk, evenals het stuur & controlecircuit. Deze data worden voortdurend vergeleken met vooraf geconfigureerde thresholds. Lijkt er bij een wisselomloop een afwijking te zijn? Dan detecteert POSS® dat en stuurt automatisch een notificatie naar het onderhoudsteam”
Pim Hamers, contractmanager bij Strukton Rail

Gebruiksvriendelijk
POSS® maakt voor de centrale processingsoftware gebruik van een private cloud-principe. Dat wil zeggen dat de klantspecifieke omgeving altijd via internet bereikbaar is. Alle relevante informatie over de conditie van de wissels is beschikbaar in de cloud en kan geraadpleegd worden door verschillende gebruikers, van asset managers tot en met monteurs.

“POSS® is krachtig én gebruiksvriendelijk”, zegt Hamers. “Om het systeem optimaal te laten werken, zullen wij 10 medewerkers van HTM opleiden om zelf de data te kunnen gebruiken”
Pim Hamers, contractmanager bij Strukton Rail

Naar verwachting zal de POSS®-pilot op het tracé Den Haag Centraal – splitsing Zoetermeer / Rotterdam in maart 2018 van start gaan en een jaar duren.