Strukton Control Centre

Van ruwe data naar slimme onderhoudsacties. Maximale efficiëntie en minimale verstoringen met big data-technologie, algoritmes, machine learning en domeinkennis.

Steeds beter

Er rijden steeds meer treinen over het Nederlandse spoor. Dat betekent dat het spoor steeds vaker beschikbaar moet zijn en daardoor worden er hogere eisen gesteld. Omdat het spoornetwerk met een steeds hogere frequentie gebruikt wordt, heeft het ook meer onderhoud nodig. Tegelijk is daar juist, vanwege die beschikbaarheidseis, steeds minder tijd voor. Een grote uitdagende klus die wij bij Strukton graag met beide handen aanpakken!

Als SMART onderhoud-specialist op het gebied van hogecapaciteitsspoorwegsystemen garandeert Strukton Rail een continue verbetering van de netwerkprestatie en veilige werkomstandigheden in het gerelateerde werkveld en voor de betrokken stakeholders.

Wij zijn zowel asseteigenaar als een van de grotere Europese aannemers op het gebied van prestatiegericht spooronderhoud. Ons onderhoudsproces geldt als de basis voor vele toegepaste technologieën (big data, IoT & machine learning) in onze datagestuurde spoorwegonderhoudsoperatie die 24/7 doorgaat. Een belangrijk component om deze smart maintenance-benadering in te zetten is het vermogen om conditiedata om te zetten in voorspellende waarden en hiermee slimme onderhoudsacties op te zetten.

Sensoren en mensen verzamelen data

Ons Control Center verbindt de dagelijkse onderhoudsoperatie door onze asset owners met de geavanceerde technologie die hun werk ondersteunt. Ons smart maintenance design is gebaseerd op dataverzameling. Wij geloven dat dataverzameling, zeker in deze tijd, de sleutel is tot adequaat onderhoud, risicobeheersing en toekomstbestendigheid van het spoor. Op basis van de doelstellingen van de asset owner aan het spoorsysteem, zijn wij in staat om een treffende onderhoudsstrategie te ontwikkelen die de KPI zal behalen. Integraal onderdeel hiervan is het meet-en monitoringplan. Dit plan stelt ons en onze gebruikers in staat risico’s te beheersen, aan eisen te voldoen en aanvullende doelstellingen te behalen.

"Wij zijn zowel asseteigenaar als een van de grotere Europese aannemers op het gebied van prestatiegericht spooronderhoud"

De sensortechnologie van o.a. POSS en andere Internet of Things (IoT)-sensoren verzamelen continu data (temperatuur, trillingen, impact, positie, stroom, gebruik, etc.) over het performancegedrag van relevante en kritieke assets. Geavanceerde treingebonden meetsystemen zoals Eurailscout en de Digital Track Inspector verzamelen bovendien inspectordata over de geometrie, spoorstaafkwaliteit (ultrasoon), slijtage, losse elementen en bovenleiding van het spoor. Al deze gegevens analyseren we met slimme analysesoftware en voorspellende algoritmes zodat er een compleet beeld ontstaat van de performance van alle kritieke assets op en om het spoor. Uit de analysegegevens concluderen control center engineers welke zaken meer en minder prioriteit hebben. Deze rangorde gebruiken zij vervolgens om operationele teams te kunnen vertellen wat zij wanneer moeten doen. Veiligheid staat hierbij uiteraard centraal, naast werkplekbeveiliging maken de teams ook gebruik van slimme IoT-technologie (ZKL 3000 + MT info 3000). Hiermee kan op afstand het spoor veilig gesteld worden. De onderhoudsspecialisten krijgen digitaal toegang tot het werkgebied, zo kunnen zij ter plekke verzamelde informatie efficiënt terugkoppelen aan het control center. Onze smart maintenance-aanpak doet maximaal beroep op het vakmanschap van onze medewerkers. Dankzij een nauwe samenwerking met de operationele teams is de feedback van goede kwaliteit en kan deze gebruikt worden om de analysesoftware nog slimmer te maken. De digitale transformatie blijft uiteindelijk uiteindelijk mensenwerk.

Voorspellen helpt bij het plannen en beveiligen

Dankzij onze Internet of Things, big data-technologieën, slimme algoritmes en vakmanschap zijn wij in control en kunnen we beschikbaarheid en betrouwbaarheid van spoorsystemen garanderen. Ook dragen wij op deze wijze bij aan veiligere werkomstandigheden van onze mensen.