Bekijk alle projecten

Strukton werkt aan trams op zonne-energie

Trams op zonne-energie

Door een unieke koppeling tussen eco-zonnepark ’t Oor in Den Haag en het energienet van HTM rijden de trams van Randstadrail 3 en 4 op zonne-energie. Er zijn 4.700 zonnepanelen geïnstalleerd die per jaar ruim 1,4 Gigawattuur aan stroom leveren voor de trams. Dit is een unieke ontwikkeling op het gebied van duurzame energietransitie.

“Dankzij een innovatieve methode wordt de opgewekte stroom van de zonnepanelen direct naar de bovenleiding getransporteerd.”

Innovatie stroom zonnepanelen direct naar bovenleiding

Strukton heeft in de uitvoering de 10 kV-kabels aangelegd om de hoogspanning op het HTM-net aan te sluiten. Tevens is de plaatsing van een soort schakelstation begeleid en overige bekabelingswerkzaamheden uitgevoerd. Een bijzonderheid van dit project is het hogere rendement. Normaal gesproken wordt de gelijkstroom van zonnepanelen omgevormd naar wisselstroom en geleverd aan het openbare net. Door het omvormen en transporteren van energie ontstaat er energieverlies. Dankzij het toepassen van een innovatieve methode waarmee de opgewekte gelijkstroom van de zonnepanelen direct naar de bovenleiding wordt getransporteerd, is dit verlies te minimaliseren. Dit betekent een mogelijke doorbraak voor een nieuwe standaard in het direct voeden van duurzame stroom aan spoorwegnetwerken.

4.700 Zonnepanelen

Op het terrein, gelegen tussen de sporen op de grens van Mariahoeve en Voorburg, zijn 4.700 zonnepanelen geïnstalleerd die per jaar ruim 1,4 Gigawattuur aan stroom leveren. Strukton was leading in het project en legde de verbindingen tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en onderaannemers. Een mooie uitdaging was de afstemming van het eisenpakket aangezien deze toepassing van zonne-energie een hele nieuwe ontwikkeling is.

Meer lezen over de energietransitie?

Wij leveren oplossingen voor de transmissie en distributie van (duurzame) energie. Daarvoor hebben alle kennis en ervaring in huis.

Ik wil meer weten