Energie voor de toekomst

In 2050 moeten we volledig zijn overgestapt van fossiele naar koolstofvrije energievoorziening.

De energiegerelateerde CO2-emissies moeten fors naar beneden om de klimaatverandering te beperken. Met hernieuwbare energie en energie-efficiencymaatregelen kunnen we tot 90% van de benodigde CO2-reductie bereiken. Informatietechnologie en slimme technologie spelen een cruciale rol in de energietransitie. Wij zijn er klaar voor om bij te dragen!